Заповеди

Национален съвет за кино

Национална комисия за разпространение на филм

2022
2020

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

Национална художествена комисия по игрално кино

2021

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf
2020

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc
2018

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Заповед № 20 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf
4 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
6 Заповед № 54 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия за 2018 pdf
7 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
8 Заповед № 65 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
9 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
10 Заповед № 91 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
11 Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 84 pdf
2 Заповед № 83 pdf
3 Заповед № 82 pdf
4 Заповед № 81 pdf
5 Заповед № 80 pdf
6 Заповед № 79 pdf
7 Протокол № 3 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв. pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
5 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf
6 Протокол № 5 pdf
7 Заповед № 139 pdf
8 Заповед № 138 pdf
9 Заповед № 137 pdf
10 Заповед № 136 pdf
11 Заповед № 135 pdf
12 Заповед № 134 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 37 pdf
4 Заповед № 36 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 62 pdf
4 Заповед № 61 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 109 pdf
4 Заповед № 108 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf
2017

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 43 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 25 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 47 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия и на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
10 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Заповед № 72 pdf
2 Заповед № 71 pdf
3 Заповед № 70 pdf
4 Заповед № 69 pdf
5 Заповед № 68 pdf
6 Заповед № 67 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 150 PDF
2 Заповед № 149 PDF
3 Заповед № 148 PDF
4 Заповед № 137 pdf
5 Заповед № 136 pdf
6 Заповед № 135 pdf
7 Заповед № 134 pdf
8 Заповед № 133 pdf
9 Заповед № 132 pdf
10 Протокол № 6 pdf
11 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
13 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
14 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
15 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 41 pdf
4 Заповед № 42 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 74 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 91 pdf
4 Заповед № 90 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 7 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf


сесия - копродукция с БНТ или с друг ТВ оператор с национален обхват

1 Заповед № 114 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - копродукция с БНТ pdf
3 Протокол № 5 pdf


други

1 Жалба срещу заповед 132/28.11.2017 pdf
2016

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 pdf
2 Заповед № 111 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
3 Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
4 Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
5 Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
6 Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 70 pdf
2 Заповед № 69 pdf
3 Заповед № 68 pdf
4 Заповед № 67 pdf
5 Заповед № 66 pdf
6 Заповед № 65 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 155 pdf
2 Заповед № 154 pdf
3 Заповед № 153 pdf
4 Заповед № 152 pdf
5 Заповед № 151 pdf
6 Заповед № 150 pdf
7 Протокол № 5 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 27 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 72 pdf
4 Заповед № 71 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 4 pdf
2 Заповед № 124 pdf
3 Заповед № 123 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 159 pdf
4 Заповед № 157 pdf
2015

конкурсни сесии

1 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
2 Заповед № 26 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
3 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
4 Заповед № 230 - отмяна на Заповед № 219 pdf
5 Заповед № 219 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
6 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
7 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
8 Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf
9 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
10 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
11 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
12 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 107 doc
2 Заповед № 108 doc
3 Заповед № 109 doc
4 Заповед № 110 doc
5 Заповед № 111 doc
6 Заповед № 112 doc
7 Заповед № 113 doc
8 Заповед № 114 doc
9 Заповед № 115 doc
10 Заповед № 116 doc
11 Заповед № 117 doc
12 Заповед № 118 doc
13 Заповед № 119 doc
14 Заповед № 120 doc
15 Заповед № 121 doc
16 Заповед № 122 doc
17 Заповед № 123 doc
18 Заповед № 124 doc
19 Заповед № 125 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 94 pdf
22 Протокол № 2 doc
23 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
24 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
25 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
26 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 6 doc
7 Заповед № 238 PDF
8 Заповед № 237 PDF
9 Заповед № 236 PDF
10 Заповед № 235 PDF
11 Заповед № 234 PDF
12 Заповед № 233 PDF


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 32 doc
4 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 3 doc
3 Заповед № 127 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 5 doc
3 Заповед № 203 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 7 doc
3 Заповед № 248 pdf
4 Заповед № 247 pdf


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 200 doc
3 Заповед № 199 doc
4 Заповед № 198 doc
5 Заповед № 197 doc
6 Заповед № 196 doc
7 Протокол № 4 doc
2014

конкурсни сесии

1 Заповед № 185 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 116 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
3 Заповед № 95 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
4 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
5 Заповед № 74 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
6 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
7 Заповед № 227 - за провеждане на четвърта извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
8 Заповед № 225 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
9 Заповед № 206 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
10 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
11 Заповед № 122 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 doc
12 Заповед № 121 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
13 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
14 Заповед № 91 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
15 Заповед № 90 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
16 Заповед № 55 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
17 Заповед № 43 - промяна дата на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
18 Заповед № 36 - за провеждане на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
19 Заповед № 30 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
20 Заповед № 26 - за провеждане на първа извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
21 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
22 Заповед № 12 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf
23 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
24 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 3 doc
7 Заповед № 72 doc
8 Заповед № 71 doc
9 Заповед № 61 doc


2-ра сесия

1 Заповед № 39 pdf
2 Заповед № 07 pdf
3 Заповед № 293 pdf
4 Заповед № 292 pdf
5 Заповед № 291 pdf
6 Заповед № 290 pdf
7 Заповед № 289 pdf
8 Заповед № 288 pdf
9 Заповед № 287 pdf
10 Заповед № 286 pdf
11 Заповед № 285 pdf
12 Заповед № 284 pdf
13 Заповед № 283 pdf
14 Заповед № 282 pdf
15 Заповед № 281 pdf
16 Заповед № 280 pdf
17 Заповед № 279 pdf
18 Заповед № 278 pdf
19 Заповед № 277 pdf
20 Заповед № 276 pdf
21 Заповед № 275 pdf
22 Заповед № 274 pdf
23 Заповед № 273 pdf
24 Заповед № 272 pdf
25 Заповед № 271 pdf
26 Заповед № 270 pdf
27 Заповед № 269 pdf
28 Заповед № 268 pdf
29 Заповед № 267 pdf
30 Заповед № 266 pdf
31 Заповед № 265 pdf
32 Заповед № 264 pdf
33 Заповед № 263 pdf
34 Заповед № 262 pdf
35 Заповед № 261 pdf
36 Заповед № 260 pdf
37 Заповед № 259 pdf
38 Заповед № 258 pdf
39 Заповед № 257 pdf
40 Заповед № 256 pdf
41 Заповед № 255 pdf
42 Заповед № 254 pdf
43 Заповед № 253 pdf
44 Заповед № 252 pdf
45 Заповед № 251 pdf
46 Заповед № 250 pdf
47 Заповед № 249 pdf
48 Заповед № 248 pdf
49 Заповед № 247 pdf
50 Заповед № 246 pdf
51 Заповед № 245 pdf
52 Заповед № 244 pdf
53 Заповед № 243 pdf
54 Заповед № 242 pdf
55 Заповед № 241 pdf
56 Заповед № 240 pdf
57 Заповед № 239 pdf
58 Заповед № 238 pdf
59 Заповед № 237 pdf
60 Заповед № 236 pdf
61 Заповед № 235 pdf
62 Заповед № 234 pdf
63 Протокол № 7 doc
64 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
65 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
66 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
67 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
68 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 49 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 4 doc
3 Заповед № 104 doc
4 Заповед № 103 doc
5 Заповед № 102 doc
6 Заповед № 101 doc
7 Заповед № 100 doc
8 Заповед № 99 doc
9 Заповед № 98 doc
10 Заповед № 97 doc
11 Заповед № 96 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 6 doc
2 Заповед № 233 doc
3 Заповед № 232 doc
4 Заповед № 231 doc
5 Заповед № 230 doc
6 Заповед № 229 doc
1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 202 doc
3 Заповед № 143 doc
4 Заповед № 142 doc
5 Заповед № 141 doc
6 Заповед № 140 doc
7 Заповед № 139 doc
8 Заповед № 138 doc
9 Заповед № 137 doc
10 Заповед № 136 doc
11 Заповед № 135 doc
12 Заповед № 134 doc
13 Заповед № 133 doc
14 Заповед № 132 doc
15 Заповед № 131 doc
16 Заповед № 130 doc
17 Заповед № 129 doc
18 Заповед № 128 doc
19 Заповед № 127 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 125 doc
22 Протокол № 5 doc

Национална художествена комисия по документално кино

2022
2021

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf
2020

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc
2018

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
4 Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Писмо - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
6 Заповед № 22 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
7 Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 и 2-ра конкурсна сесия за 2018 pdf
8 Заповед № 132 - промяна дата на 4-та извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 1 pdf
5 Заповед № 31 pdf
6 Заповед № 30 pdf
7 Заповед № 29 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 3 pdf
5 Заповед № 128 pdf
6 Заповед № 127 pdf
7 Заповед № 126 pdf
8 Заповед № 125 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 107 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 133 pdf
2017

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 87 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 88 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия, извънредна конкурсна сесия (по чл. 30а), 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 86 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 51 - промяна дата на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
10 Заповед № 40 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2017 pdf
11 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
12 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
13 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 2 pdf
5 Заповед № 33 pdf
6 Заповед № 32 pdf
7 Заповед № 31 pdf
8 Заповед № 30 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 6 pdf
5 Заповед № 103 pdf
6 Заповед № 104 pdf
7 Заповед № 105 pdf
8 Заповед № 106 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 pdf
3 Заповед № 29 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 56 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 107 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 7 pdf
3 Заповед № 139 pdf


извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини

1 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
2 Протокол № 5 pdf
3 Заповед № 108 pdf
4 Заповед № 109 pdf
2016

конкурсни сесии

1 Заповед № 98 - промяна в състава на НХК за 2016 pdf
2 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 pdf
3 Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
4 Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
5 Заповед № 113 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 pdf
6 Заповед № 30 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 pdf
7 Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
8 Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 2 pdf
5 Заповед № 48 pdf
6 Заповед № 47 pdf
7 Заповед № 46 pdf
8 Заповед № 45 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 4 pdf
5 Заповед № 130 pdf
6 Заповед № 129 pdf
7 Заповед № 128 pdf
8 Заповед № 127 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 26 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 112 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 5 pdf
3 Заповед № 156 pdf
4 Заповед № 158 pdf
2015

конкурсни сесии

1 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
2 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
3 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
4 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
5 Заповед № 38 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
6 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
7 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
8 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
3 Протокол № 1 doc
4 Заповед № 95 pdf
5 Заповед № 62 doc
6 Заповед № 61 doc
7 Заповед № 60 doc
8 Заповед № 59 doc


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 4 doc
5 Заповед № 215 pdf
6 Заповед № 214 jpeg
7 Заповед № 213 jpeg
8 Заповед № 212 jpeg
9 Заповед № 211 jpeg
10 Заповед № 210 jpeg
11 Заповед № 209 jpeg
12 Заповед № 208 jpeg


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 83 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 5 doc
3 Заповед № 249 pdf


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 3 doc
3 Заповед № 150 doc
4 Заповед № 149 doc
5 Заповед № 148 doc
2014

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 223 - за провеждане на четвърна извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
3 Заповед № 124 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
4 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
5 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
6 Заповед № 92 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 pdf
7 Заповед № 54 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 pdf
8 Заповед № 28 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
9 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
10 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
11 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 1 doc
5 Заповед № 48 doc


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 3 doc
5 Заповед № 184 doc
6 Заповед № 183 doc
7 Заповед № 182 doc
8 Заповед № 181 doc
9 Заповед № 180 doc
10 Заповед № 179 doc
11 Заповед № 178 doc
12 Заповед № 177 doc
13 Заповед № 176 doc
14 Заповед № 175 doc
15 Заповед № 174 doc
16 Заповед № 173 doc
17 Заповед № 172 doc
18 Заповед № 171 doc
19 Заповед № 170 doc
20 Заповед № 169 doc
21 Заповед № 168 doc
22 Заповед № 167 doc
23 Заповед № 166 doc
24 Заповед № 165 doc
25 Заповед № 164 doc
26 Заповед № 163 doc
27 Заповед № 162 doc
28 Заповед № 161 doc
29 Заповед № 160 doc
30 Заповед № 159 doc
31 Заповед № 158 doc
32 Заповед № 157 doc
33 Заповед № 156 doc
34 Заповед № 155 doc
35 Заповед № 154 doc
36 Заповед № 153 doc
37 Заповед № 152 doc
38 Заповед № 151 doc
39 Заповед № 150 doc
40 Заповед № 149 doc
41 Заповед № 148 doc
42 Заповед № 147 doc
43 Заповед № 146 doc
44 Заповед № 145 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 4 doc
3 Заповед № 226 doc


извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини

1 Заповед № 109 doc
1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 114 doc
4 Заповед № 113 doc
5 Заповед № 112 doc
6 Заповед № 111 doc
7 Заповед № 110 doc

Национална художествена комисия по анимационно кино

2022
2021

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf
2020

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc
2018

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
4 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Заповед № 101 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
2 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
4 Протокол № 1 pdf
5 Заповед № 35 pdf
6 Заповед № 34 pdf
7 Заповед № 33 pdf
8 Заповед № 32 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
2 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
4 Протокол № 3 pdf
5 Заповед № 119 pdf
6 Заповед № 118 pdf
7 Заповед № 117 pdf
8 Заповед № 116 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 60 pdf
2017

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 92 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Заповед № 37 pdf
2 Заповед № 36 pdf
3 Заповед № 35 pdf
4 Заповед № 34 pdf
5 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
6 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
7 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
8 Протокол № 2 pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 101 pdf
2 Заповед № 100 pdf
3 Заповед № 99 pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
5 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
6 Протокол № 3 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Заповед № 38 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
3 Протокол № 1 pdf
2015

конкурсни сесии

1 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
2 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
3 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
4 Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf
5 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
6 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
7 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
8 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 46 doc
2 Заповед № 45 doc
3 Заповед № 44 doc
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 1 DOC


2-ра сесия

1 Заповед № 217 pdf
2 Заповед № 216 pdf
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
5 Протокол № 2 DOC
2014

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
3 Заповед № 108 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
4 Заповед № 107 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
5 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
6 Заповед № 27 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
7 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
8 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
9 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 32 doc
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 1 DOC


2-ра сесия

1 Заповед № 200 doc
2 Заповед № 199 doc
3 Заповед № 198 doc
4 Заповед № 197 doc
5 Заповед № 196 doc
6 Заповед № 195 doc
7 Заповед № 194 doc
8 Заповед № 193 doc
9 Заповед № 192 doc
10 Заповед № 191 doc
11 Заповед № 190 doc
12 Заповед № 189 doc
13 Заповед № 188 doc
14 Заповед № 187 doc
15 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
16 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
17 Протокол № 2 DOC


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Заповед № 201 doc
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
3 Протокол № 3 DOC

Финансова комисия - Първи състав

2022
1 Заповед № 9 от 11.01.2022 г. Определяне дата на заседание на ФК - I с-в, за оценка и определяне размер на държавно подпомагане на проекти, утвърдени със Заповеди № 116 и 117 от 03.12.2021 г. pdf
2 Заповед № 10 от 11.01.2022 г. - Определяне дата на заседание на ФК I с-в, за потвърждаване на решения на ФК от 2020 и 2021 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 12 от 17.01.2022 - потвърждаване на Заповед 13.от 03.02.2021 pdf
4 ЗАПОВЕД № 13 от 17.01.2022 - потвърждаване на Заповед № 31 от 18.03.2021 pdf
5 ЗАПОВЕД № 14 от 17.01.2022 - отказ за утвърждаване на окончателен размер на държавно подпомагане - Фестивали pdf
6 ЗАПОВЕД № 15 от 17.01.2022 - Отказ за утвърждаване на окончателен размер на държавно подпомагане - анимация pdf
7 ЗАПОВЕД № 16 от 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 17 от 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
9 ЗАПОВЕД № 18 ОТ 17.01.2022 - Определяне дата на заседание на ФК първи състав pdf
2021

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf

насрочени заседания

1 ЗАПОВЕД № 7 от 12.01.2021 г. - Подпомагане фестивали pdf
2 ЗАПОВЕД № 8 - 12.01.2021 г. - подпомагане филмопроизводство pdf
3 ЗАПОВЕД № 20 от 24.02.2021 - филмопроизводство pdf
4 ЗАПОВЕД № 21 от 24.02.2021 - разпространение и фестивали pdf
5 ЗАПОВЕД № 32 от 26.03.2021 pdf
6 ЗАПОВЕД № 34 от 05.04.2021 pdf
7 ЗАПОВЕД № 35 от 05.04.2021 pdf
8 ЗАПОВЕД № 36 от 05.04.2021 pdf
9 ЗАПОВЕД № 37 от 05.04.2021 pdf
10 ЗАПОВЕД № 38 от 05.04.2021 pdf
11 ЗАПОВЕД № 39 от 05.04.2021 pdf
12 ЗАПОВЕД № 40 от 05.04.2021 pdf
13 ЗАПОВЕД № 41 от 05.04.2021 pdf
14 ЗАПОВЕД № 116 от 03.12.2021 pdf
15 ЗАПОВЕД № 117 от 03.12.2021 pdf
16 ЗАПОВЕД № 135 от 22.12.2021 - Фестивали и промоция pdf
17 ЗАПОВЕД № 136 от 22.12.2021 - Анимация 2-ра сесия 2021 pdf
18 ЗАПОВЕД № 137 от 22.12.2021 - Документално кино 2-ра сесия 2021 pdf
19 ЗАПОВЕД № 138 от 22.12.2021 - Игрално кино БНТ 2021 pdf
20 ЗАПОВЕД № 139 от 22.12.2021 - документално кино чл.30 а БДЖ pdf
21 ЗАПОВЕД 140 от 22.12.2021 - 2-ра, 3-та и 4-та сесии МК pdf
22 ЗАПОВЕД № 141 от 22.12.2021 - Анимационно кино 1-ва сесия 2021 г. pdf
23 ЗАПОВЕД № 142 от 22.12.2021 - Документално кино 1-ва сесия 2021 pdf
24 ЗАПОВЕД № 143 от 22.12.2021 - Анимационно и документално кино МК 1-ва сесия 2021 pdf
2018

конкурсни сесии

1 Заповед № 04 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf
2 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
3 Средностатистически бюджети за 2017 година pdf
4 Заповед № 43 - назначаване на ФК за 2018-2019 pdf
5 Заповед № 46 - промяна дата за проекти по чл.34 ЗФИ - фестивали и промоция за 2018 pdf
6 Заповед № 94 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 12.02.2018 - промоция/фестивали PDF
2 Насрочени заседания за 19 и 20.03.2018 - филмопроизводство pdf
3 Насрочено заседание за 18.05.2018 - филмопроизводство pdf
4 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - разпространение pdf
5 Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - кинопоказ pdf
6 Насрочено заседание за 15.06.2018 - филмопроизводство pdf
7 Насрочено заседание за 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
8 Насрочено заседание за 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
9 Насрочено заседание за 16.10.2018 - филмопроизводство pdf
10 Насрочено заседание за 22.10.2018 - филмопроизводство pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
2 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
3 Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали pdf
4 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство анимация pdf
5 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство документални pdf
6 Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
7 Неподкрепен проект от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални pdf
8 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство анимация pdf
9 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство документални pdf
10 Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство игрални pdf
11 Подкрепени проекти от 29.05.2018 - разпространение pdf
12 Подкрепени проекти от 30.05.2018 - кинопоказ pdf
13 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство анимация pdf
14 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство документални pdf
15 Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство игрални pdf
16 Подкрепени проекти от 13.09.2018 - промоция/фестивали pdf
17 Подкрепени проекти от 25.09.2018 - промоция/фестивали pdf
18 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
19 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство документални pdf
20 Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
21 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство анимация pdf
22 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство игрални pdf
23 Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство документални pdf
2017

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF
3 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
4 Заповед № 03 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2017 година pdf
5 Средностатистически бюджети за 2016 година pdf


насрочени заседания

1 Насрочено заседание за 13-14.11.2017 pdf
2 Насрочено заседание за 06-07.11.2017 pdf
3 Насрочено заседание за 30.06.2017 pdf
4 Насрочено заседание за 12.06.2017 pdf
5 Насрочено заседание за 26.05.2017 pdf
6 Насрочено заседание за 19.04.2017 pdf
7 Насрочено заседание за 17-20.03.2017 pdf
8 Насрочено заседание за 27.02.2017 pdf
9 Насрочено заседание за 20.02.2017 pdf


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
2 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
3 Подкрепени проекти от 13.11.2017 pdf
4 Подкрепени проекти от 06.11.2017 - Изменение pdf
5 Подкрепени проекти от 06.11.2017 pdf
6 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
7 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
8 Подкрепени проекти от 30.06.2017 pdf
9 Подкрепени проекти от 12.06.2017 pdf
10 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
11 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
12 Подкрепени проекти от 19.04.2017 pdf
13 Подкрепени проекти от 17.03.2017 pdf
14 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
15 Неподкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
16 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
17 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
18 Подкрепени проекти от 27.02.2017 pdf
19 Неподкрепени проекти от 20.02.2017 pdf
20 Подкрепени проекти от 20.02.2017 pdf
2014

конкурсни сесии

1 Заповед № 24 - назначаване на ФК за 2014-2015 pdf


критерии за извършване на експертна оценка, приети от Финансовата комисия

1 Държавно подпомагане на международната промоция на български филми и фестивални прояви PDF


насрочени заседания

1 Насрочени заседания за 2014 doc


подкрепени проекти

1 Подкрепени проекти за 2014 doc

Финансова комисия - Втори състав

2022

Национална комисия за фестивали

2022
2021

Национална комисия за сериали

2022
2021

Национална комисия за категоризация на филм

2020

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

Приемателна комисия

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български