Екип

Петър Тодоров

изпълнителен директор

(02) 9150 811


Петър Тодоров завършва Философския факултет на Софийския университет със специалност „Политология“. Магистър по „Европеистика” със специалност „Е-Европа”. Има специализации и в областта на управлението на независими киносалони в Италия и Франция. В последните години участва в проекти, насочени към независимите киносалони и организацията и управлението на международни кинофестивали.

Маргаритка Стефанова

главен експерт "Филмопроизводство"

(02) 9150 815


Маргаритка Стефанова – Главен експерт “Филмопроизводство”. Работи в ИА НФЦ от 1992 година.
Завършила висше образование в УАСГ.
Член на СБФД и член на Работна група 6 “Държавни помощи” към МФ, съгласно Заповеди на министъра на финансите и ПМС № 85/17.04.2007 г. за организация и координация по въпросите на ЕС. От 2009 г. до 2020 г. – секретар на ФК към ИА НФЦ.
От м. ноември 2022 г. - член на УС на СБФД

Ирина Канушева

главен експерт "Международна дейност"

(02) 9150 812


Ирина Канушева - Главен експерт “Международна дейност” от 1995 г.
Завършила НАТФИЗ Кр. Сарафов”, специалност “Театрознание”.
Член на СБФД

Гергана Даковска

национален представител фонд "ЕВРОИМАЖ"

(02) 9150 819


Гергана Даковска – Национален представител във фонд ЕВРОИМАЖ от 1999 г.
Завръшила е “География на туризма” в СУ “Климент Охридски” и НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, специалност “Кинознание”. Работи в ИА НФЦ от 1996 г.
Член на СБФД

Джина Петрова

главен експерт "Авторски права"

(02) 9150 817


Джина Петрова – Главен експерт “Авторски и сродни права”. Работи в ИА НФЦ от 1995 г.
Завършила “Българска филология” и ”Психология” в СУ “Климент Охридски”.

Елена Здравкова

главен счетоводител

(02) 9150 826


Елена Здравкова - Главен счетоводител, работи в ИА НФЦ от 1996 година.
Завършила “Икономика” – специалност “Финанси и кредит” във ВФСИ “Д.А.Ценов” – гр. Свищов
Член на СБФД

Мила Петкова

главен експерт "Деловодство и архив"

(02) 9150 811


Мила Петкова – Главен експерт “Деловодство и архив”. Работи в ИА НФЦ от 2004 г.
Завършила във ВГИК – Москва, специалност “Телевизия и кино” и докторантура в НАТФИЗ – “Публична реч”.

Виолета Стаменова

главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"

(02) 9150 822


Виолета Стаменова – Главен експерт “ Филморазпространение и кинопоказ”. Работи в ИА НФЦ от 1995 г.
Завършила Икономически техникум, специалност “Финанси и кредит” и ВИИ “Карл Маркс”, специалност “Политикономия”.

Ростислав Малчев

експерт "Филморазпространение и кинопоказ"Образование: Философския факултет на Софийския университет със специалност „Политология".

Ралица Николова

главен експерт "Единен публичен регистър"

(02) 9150 814


Ралица Николова – Главен експерт “Единен регистър”. Работи в ИА НФЦ от 2004 г.
Завръшила “Славянска филология” в СУ “Климент Охридски” . Специализация в НАТФИЗ – “Кинокритика”. Член на СБФД

Ивета Бандулова

главен експерт "Труд и работна заплата"

(02) 9150 816


Ивета Бандулова – Главен експерт ТРЗ. Работи в ИА НФЦ от 1992 година.
Завършила Икономически техникум, специалност “Счетоводство” и висше образование в СУ “Климент Охридски”.

Ирина Любенова

главен експерт „Филмопроизводство"

(02) 9150 818


Ирина Любенова - работи в ИА НФЦ от 2009 г.
Завършила висше икономическо образование в АТиСО – Москва, специалност “Икономика и социология на труда.” Секретар на НХК за игрално, документално и анимационно кино от 2009 г.

Кремена Димитрова

старши експерт "Комуникации и Медии"

(02) 9150 820Отговаря за връзки с медии, комуникационни канали, партньорства, фестивали, Има 2 магистратури - Културология от СУ „Св. Кл. Охридски“ и Театрознание от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, както и следдипломна квалификация по Културна политика и арт-мениджмънт от Университета по изкуствата в Белград. До момента има над 18 години трудов стаж в областта на комуникациите и PR-а. Един от организаторите на кино-фестивала Синелибри в неговите първи седем години от основаването му.

Директори на ИА НФЦ през годинитеДимитър Дерелиев – август 1991г. – ноември 1999 г.

Ирина Канушева – ноември 1999 г.– май 2000 г.

Мая Няголова-Величкова – май 2000г. – декември 2001 г

Димитър Дерелиев – януари 2002г. – септември 2003 г.

Антоанета Борисова – септември 2003 г. – ноември 2003 г.

Александър Грозев – ноември 2003 г. – юни 2009 г.

Александър Донев – юли 2009 г. – декември 2010 г.

Ирина Канушева – декември 2010 г. – ноември 2012 г.

Марин Марчевски – декември 2012г. – март 2014 г.

Георги Чолаков – март 2014 г. – март 2015 г.

Павел Васев – март 2015 г. – септември 2015 г.

Камен Балкански – септември 2015 г.– октомври 2017 г.

Жана Караиванова – октомври 2017 г. – юни 2021 г.

Камен Балкански – юни 2021 г. – февруари 2022 г.

Петър Тодоров – февруари 2022 г. –до момента
ONLINE EXCHANGE
Български