Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
2 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
3 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии филми - 07.02.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
5 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
6 ЗАПОВЕД № 47 от 02.03.2023 - Назначаване комисии за НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
7 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
8 ЗАПОВЕД № 57 от 22.03.2023 - Промяна в състава на комисия НХКИК pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 от 06.04.2023 - Промяна в състава на комисия НХКИК pdf
10 ЗАПОВЕД № 104 от 16.05.2023 pdf
11 ПРОТОКОЛ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
12 ЗАПОВЕД № 202 от 29.08.2023 - Назначаване състав комисии НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
13 ЗАПОВЕД № 212 от 05.09.2023 - Удължаване на срок по чл.47, ал.12, т.1 ППЗФИ с шест месеца за реализация на игрален филм Парчета живот, прод. Ред карпет pdf
14 ЗАПОВЕД № 221 от 13.09.2023 - Изменение заповед 202 от 29.08.2023 г. смяна на член на НХКИК pdf
15 ЗАПОВЕД № 230 от 02.10.2023 - Изменение заповед 202 от 29.08.2023 г. смяна на член на НХКИК pdf
16 Заповед 260 от 23.10.2023 - Изменение дата за провеждане на 2 и 4 мк сесии игрално кино pdf
17 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
18 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
19 ЗАПОВЕД № 341 от 05.12.2023 - Утвърждаване на списък на фестивали клас А и Б за 2024 г. pdf
20 ЗАПОВЕД № 354 от 11.12.2023 - Промяна дата заседание на НХКИК детска сесия pdf

1-ва извънредна сесия по чл.31

1 Списък с допуснати проекти 1 сесия МК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ КОПРОДУКЦИИ 1 СЕСИЯ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 1 от 02.05.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 98 от 04.05.2023 - Определяне финансиране проекти за реализация на игрален фил, международна копродукция, протокол № 1 от 02.05.2023 на НХКИК pdf
5 ЗАПОВЕД № 99 от 04.05.2023 - Не допускане до финансиране проекти за реализация на игрален фил, международна копродукция, протокол № 1 от 02.05.2023 на НХКИК pdf

1-ва редовна сесия

1 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИИ pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖНИ pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - МИКРО ФИНАНСИРАНЕ pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - НИСКО ФИНАНСИРАНЕ pdf
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТ pdf
7 ПРОТОКОЛ № 2 от 15.06.2023 pdf
8 ЗАПОВЕД № 147 от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за пълнометражен игрален филм,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
9 ЗАПОВЕД №148 от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за пълнометражен игрален филм - ниско финансиране,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
10 ЗАПОВЕД № 149 от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за пълнометражен игрален филм - микро финансиране, протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
11 ЗАПОВЕД № 150от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за късометражен игрален филм,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
12 ЗАПОВЕД № 151 от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за пълнометражен игрален филм - дебют,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
13 ЗАПОВЕД № 152 от 19.06.2023 - Определяне за финансиране проекти за написване на сценарий за игрален филм,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf
14 ЗАПОВЕД № 153 ОТ 19.06.2023 - Недопускане за финансиране проекти за игрален филм,протокол № 2 от 15.06.2023 на НХКИК pdf

2-ра извънредна сесия по чл. 31

1 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ КОПРОДУКЦИИ 2 СЕСИЯ pdf
2 ПРОТОКОЛ № 3 от 16.06.2023 pdf
3 ЗАПОВЕД № 154 от 19.06.2023 - Определяне на финансиране проекти за международни копродукции документално кино, протокол № 3 от 19.06.2023 на НХКДК pdf
4 ЗАПОВЕД № 155 от 19.06.2023 - Определяне на финансиране проекти за международни копродукции игрално кино, протокол № 3 от 16.06.2023 на НХКИК pdf
5 ЗАПОВЕД № 156 от 19.06.2023 - Недопуснати за финансиране проекти за международни копродукции игрално кино, протокол № 3 от 16.06.2023 на НХКИК pdf

Извънредна сесия по чл. 30 (детска тематика)

1 ЗАПОВЕД № 175 от 14.07.2023 - Определяне на краен срок за подаване на документи за извънредна сесия по чл. 30 от ЗФИ и определяне на дата на заседание pdf
2 ЗАПОВЕД № 354 от 11.12.2023 - Промяна дата заседание на НХКИК детска сесия pdf
3 ПРОТОКОЛ № 7 pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖЕН детски pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПЪЛНОМЕТРАЖЕН детски pdf
6 ЗАПОВЕД № 366 от 18.12.2023 - Допускане до финансово подпомагане пълнометражен игрален филм, детска сесия pdf
7 ЗАПОВЕД № 367 от 18.12.2023 - Допускане до финансово подпомагане късометражни игрални филми, детска сесия pdf
8 ЗАПОВЕД № 368 от 18.12.2023 - Не допускане до финансово подпомагане игрални филми, детска сесия pdf

3-та извънредна сесия по чл. 31

1 Оценъчни карти pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 ЗАПОВЕД № 199 от 29.08.2023 - Определяне проекти за финансиране международни копродукции - игрално, протокол № 4 от 25.08.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 200 от 29.08.2023 - Недопуснати проекти за финансиране международни копродукции - игрално, протокол № 4 от 25.08.2023 pdf

2-ра редовна сесия

1 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТ pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - НИСКО ФИНАНСИРАНЕ pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - МИКРО ФИНАНСИРАНЕ pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖЕН pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ pdf
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИЙ pdf
7 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО pdf
8 ПРОТОКОЛ pdf
9 ЗАПОВЕД № 345 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
10 ЗАПОВЕД № 346 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм - ниско финансиране, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
11 ЗАПОВЕД № 347 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм - микро, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
12 ЗАПОВЕД № 348 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм - късометражен, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
13 ЗАПОВЕД № 349 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм - дебют, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
14 ЗАПОВЕД № 350 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране на игрален филм - идеи за сценарий и преподготвителен период, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
15 ЗАПОВЕД № 351 от 11.12.2023 - Недопускане за финансиране на проекти за игрален филм, протокол № 5 от 07.12.2023 pdf
16 ЗАПОВЕД № 12 от 25.01.2024 - Изменение на заповед № 345 от 11.12.2023 и заповед № 351 от 11.12.2023, относно сесия НХКИК pdf

4-та извънредна сесия

1 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ МК. pdf
2 ПРОТОКОЛ pdf
3 ЗАПОВЕД № 352 от 11.12.2023 - Одобрени проекти за финансиране игрален филм - международна копродукция, протокол № 6 от 08.12.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 353 от 11.12.2023 - Не допускане на проекти за финансиране игрален филм - международна копродукция, протокол № 6 от 08.12.2023 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 Заповед №47 от 04.03.2022 г. - Назначаване състави на НХК pdf
3 ЗАПОВЕД № 67 от 23.03.2022 - ПРОМЯНА ЧЛЕНОВЕ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 77 от 04.04.2022 - Извънредна сесия НХК по чл. 30а pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
8 ЗАПОВЕД № 177 от 06.06.2022 - Изменение на заповед № 76 от 31.03.2022 относно промяна дата на заседание НХКИК pdf
9 ЗАПОВЕД № 185 от 09.06.2022 - Отмяна заповед № 177 от 06.06.2022 поради допусната грешка в изписването на НХКИК. Нови дати за сесийте на НХКИК и НХК копродукции pdf
10 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ПРОТОКОЛ 30.08.2022 pdf
12 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
13 ЗАПОВЕД № 273 от 05.09.2022 - Изменение на заповед № 76 от 31.03.2022 относно промяна дата на заседание НХКИК, НХКДК pdf
14 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
15 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
16 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
17 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
18 ЗАПОВЕД № 323 от 17.10.2022 - Изменя и допълва Заповеди № 129 от 10.12.2022, 37 от 11.02.2022, 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022 и 294 от 21.09.2022, раздел IV, т.3 pdf
19 ЗАПОВЕД № 336 от 24.10.2022 - Назначаване членове на комисии- НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
20 ЗАПОВЕД № 377 от 11.11.2022 - Смяна дати на заседание на НХКИК - редовна сесия и по чл. 31 pdf
21 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf

1-ва извънредна сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти МК 1 НХКИК pdf
2 ЗАПОВЕД № 91 от 08.04.2022 - Определяне проекти за реализация на документален филм МК, решение протокол НХКДК № 1 от 07.04.2022 pdf
3 Протокол №1 от заседание 07.04.2022 - документални копродукции pdf
4 Обобщени оценъчни карти - документални копродукции pdf
5 ЗАПОВЕД № 104 от 18.04.2022 - Определяне за финансиране проекти за реализация на игрален филм МК pdf
6 ЗАПОВЕД № 105 от 18.04.2022 - Недопуснати за финансиране проекти за реализация на игрален филм МК pdf
7 Протокол №1 от заседание 15.04.2022 - игрални копродукции pdf
8 Обобщени оценъчни карти - игрални копродукции pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за игрален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ЗАПОВЕД № 233 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми над 600 000 лв. pdf
3 ЗАПОВЕД № 234 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми под 600 000 лв. pdf
4 ЗАПОВЕД № 235 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални късометражни филми pdf
5 ЗАПОВЕД № 236 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми - дебюти pdf
6 ЗАПОВЕД № 237 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация за развитие на сценарий на игрални филми pdf
7 ЗАПОВЕД № 238 от 28.07.2022 - Отказ на проекти за реализацияна на игрални филми pdf
8 ПРОТОКОЛ № 2 pdf
9 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ НАД 600 000 pdf
10 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ ДО 600 000 pdf
11 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТИ pdf
12 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО pdf
13 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИИ pdf
14 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖНО pdf
15 СПИСЪК на проекти за производство и написване на сценарий за игрален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
16 Списък с допуснати проекти БНТ сесия pdf
17 Списък с допуснати проекти - 2-ра сесия pdf
18 Списък с допуснати проекти извънредна сесия по чл. 30 (детска и юношеска тематика) pdf

2-ра извънредна сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти 2 сесия МК pdf
2 ЗАПОВЕД № 239 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми - копродукции pdf
3 ЗАПОВЕД № 240 от 28.07.2022 - Отказ на проекти за реализация на игрални филми - копродукции doc
4 ПРОТОКОЛ № 3 pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КОПРОДУКЦИИ pdf

3-та извънредна сесия по чл.31

1 ЗАПОВЕД № 282 от 19.09.2022 - Определяне проекти за реализация на игрален филм - МК, протокол №4 от 19.09.2022, НХКИК pdf
2 Обобщени оценъчни карти pdf
3 Протокол №4 pdf
4 Списък с допуснати проекти 3 сесия МК pdf

Сесия копродукция с БНТ или друг тв оператор

1 Оценъчна карта pdf
2 Протокол №5 pdf
3 ЗАПОВЕД №388 от 16.11.2022 - Определям за финансиране реализация на игрален филм, копродукция с БНТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 389 от 16.11.2022 - Не допускане за финансиране игрален филм копродукция с БНТ pdf
5 Допълнение към Протокол №5 pdf

4-та извънредна сесия по чл.31

1 Списък с допуснати проекти 4 сесия МК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 8 pdf
4 ЗАПОВЕД № 436 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм международна копродукция , НХКИК, протокол № 8 от 09.12.2022 pdf
5 ЗАПОВЕД № 437 от 12.12.2022 - Не допускам за финансиране проекти за игрален филм международна копродукция, НХКИК, протокол № 8 от 09.12.2022 pdf
6 ЗАПОВЕД № 439 от 13.12.2022 - Частично изменение на ЗАПОВЕД № 436 от 12.12.2022 - техническа грешка в творческия екип на проект Стъклено море pdf

Извънредна сесия по чл. 30 (детска и юношеска тематика)

1 Списък с допуснати проекти извънредна сесия по чл. 30 pdf
2 Протокол №6 pdf
3 ЗАПОВЕД № 350 от 02.10.2022 - Определяне финансиране на детски игрални филми 30а, решение НХКИК ,протокол 6 от 31.10.2022 pdf
4 ЗАПОВЕД № 351 от 02.11.2022 - Определяне финансиране на детски игрални къси филми 30а, решение НХКИК ,протокол 6 от 31.10.2022 pdf
5 ЗАПОВЕД № 352 от 02.11.2022 - Не допускане финансиране на детски игрални филми 30а, решение НХКИК ,протокол 6 от 31.10.2022 pdf
6 Оценъчни карти - пълнометражни pdf
7 Оценъчни карти - късометражни pdf
8 ЗАПОВЕД № 370 от 08.11.2022 -Изменяне на заповед № 351 от 02.11.2022 поради техническа грешка в творческия екип на проект Фъъър, прод. ИФилм pdf
9 ЗАПОВЕД № 405 от 23.11.2022 - Промяна на Заповед № 350 и 352 от 02.11.2022 pdf
10 Протокол - допълнение от 22.11.2022 към Протокол №6 pdf

2-ра редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за игрален филм, за разглеждане на втора конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖЕН pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ ДО 600 000 pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ НАД 600 000 pdf
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИИ pdf
7 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ pdf
8 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ Двама pdf
9 ЗАПОВЕД № 430 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм над 600 000лв, НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 431 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм до 600 000лв, НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
11 ЗАПОВЕД № 432 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм късометражен , НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
12 ЗАПОВЕД № 433 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм дебют , НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
13 ЗАПОВЕД № 434 от 12.12.2022 - Одобряване за финансиране проекти за игрален филм идея , НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
14 ЗАПОВЕД № 435 от 12.12.2022 - Недопускам за финансиране проекти за игрален филм , НХКИК, протокол № 7 от 08.12.2022 pdf
15 ЗАПОВЕД № 438 от 12.12.2022 - Частично изменение на ЗАПОВЕД № 435 от 12.12.2022 - Недопускам за финансиране проекти за игрален филм - техническа грешка pdf
16 ПРОТОКОЛ №7 pdf
17 Допълнение към ПРОТОКОЛ №7 pdf
18 Отчет на Виктор Божинов - председател на НХКИК pdf

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf

1-ва сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти МК 1 НХКИК doc
2 Протокол № 1 pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
5 Заповед № 36 pdf
6 Заповед № 37 pdf
7 Заповед № 41 pdf
8 Протокол №5 pdf
9 Заповед № 1 - Игрално кино международни копродукции потвърждаване pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък с допуснати проекти doc
2 ЗАПОВЕД 51 от 26.05.2021 - отмяна на сесии до определяне на нови дати pdf
3 Списък с допуснати проекти (обновен след 01.10.2021) pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ИГРАЛЕН pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ИГРАЛЕН ДО 600 000 лв. pdf
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖЕН pdf
7 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ pdf
8 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИЙ pdf
9 ПРОТОКОЛ № 6 - НХКИК ОТ 06.01.2022 г. pdf
10 ЗАПОВЕД № 3 от 10.01.2022 г. игрални филми pdf
11 ЗАПОВЕД № 4 от 10.01.2022 г. игрални филми до 600 000 лв. pdf
12 ЗАПОВЕД № 5 от 10.01.2022 г. късометражни игрални филми pdf
13 ЗАПОВЕД № 6 от 10.01.2022 г. дебютни игрални филми pdf
14 ЗАПОВЕД № 7 от 10.01.2022 г. написване на сценарий pdf
15 ЗАПОВЕД № 8 от 10.01.2022 г. недопуснати проекти pdf

2-ра сесия по чл 31

1 Списък с допуснати проекти 2021 МК 2 doc
2 ЗАПОВЕД 51 от 26.05.2021 - отмяна на сесии до определяне на нови дати pdf

Сесия копродукции с БНТ

1 ЗАПОВЕД № 109 КОПРОДУКЦИИ С БНТ pdf
2 СПИСЪК С ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 2 - НХКИК БНТ СЕСИЯ 2021 pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТИ БНТ pdf

2-ра и 3-та сесия, 4-та сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
2 Допуснати проекти - 2 и 3 конкурсна сесия 2021 pdf
3 Допуснати проекти - 4 конкурсна сесия 2021 pdf
4 ПРОТОКОЛ № 3 НХКИК 2-3 СЕСИЯ МК 2021 pdf
5 ПРОТОКОЛ № 4 НХКИК 4 СЕСИЯ МК 2021 pdf
6 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА 2-3 СЕСИЯ МК pdf
7 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА 4 СЕСИЯ МК pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

1-ва сесия по чл. 31

1 Протокол № 1 на НХКИК от 05.05.2020 г. pdf
2 Заповед № 45 от 07.05.2020 г. - одобрени проекти НХКИК pdf
3 Заповед № 47 от 07.05.2020 г. - недопуснати проекти НХКИК pdf
4 Обобщени оценъчни карти за игрално кино I сесия по чл. 31 pdf
5 Заповед № 53 от 11.05.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8 от 17.01.2020 г. - заседание на НХКИК pdf

1-ва редовна сесия

1 Заповед № 77 от 25.06.2020 pdf
2 Заповед № 78 от 25.06.2020 pdf
3 Заповед № 79 от 25.06.2020 pdf
4 Заповед № 80 ОТ 25.06.2020 pdf
5 Заповед № 81 от 25.06.2020 pdf
6 Заповед № 82 от 25.06.2020 pdf
7 НХКИК Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - проект над 600 000 pdf
9 Обобщени оценъчни карти - проект до 600 000 pdf
10 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - идея pdf


2-ра редовна сесия

1 Списък с допуснати проекти doc
2 ЗАПОВЕД № 163 ОТ 04.12.2020 - ФИЛМИ НАД 600 000 ЛВ pdf
3 ЗАПОВЕД № 164 от 04.12.2020 г. - филми до 600 000лв pdf
4 ЗАПОВЕД № 165 от 04.12.2020 г. - късометражни филми pdf
5 ЗАПОВЕД № 166 от 04.12.2020 г. - дебют pdf
6 ЗАПОВЕД № 167 от 04.12.2020 г. - развитие на сценарий pdf
7 ЗАПОВЕД № 168 от 04.12.2020 г. - недопускане до финансиране pdf
8 Протокол № 5 НХКИК pdf
9 Обобщени оценъчни карти - филми над 600 000 лв. pdf
10 Обобщени оценъчни карти - филми до 600 000 лв. pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражни филми pdf
12 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
13 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии pdf

2-ра сесия по чл. 31

1 НХКИК/мк Протокол № 3 pdf
2 Обобщени оценъчни карти за игрално кино 2-ра сесия по чл. 31 pdf
3 Заповед № 92 от 03.07.2020 pdf
4 Заповед № 93 от 03.07.2020 pdf

3-та сесия по чл. 31

1 НХКИК/мк Протокол № 4 pdf
2 Обобщени оценъчни карти за игрално кино 3-та сесия по чл. 31 pdf
3 ЗАПОВЕД № 122 от 23.09.2020 pdf
4 ЗАПОВЕД № 124 от 23.09.2020 pdf

4-та сесия по чл. 31

1 Протокол № 6 pdf
2 Обобщена оценъчна карта pdf
3 ЗАПОВЕД № 170 - от 11.12.2020 - филмопроизводство МК pdf
4 ЗАПОВЕД № 171 - от 11.12.2020 г. - недопускане на проекти филмопроизводство МК pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
2 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
3 Заповед № 47 - изменение и допълнение на Заповед № 12 pdf
4 Заповед № 55 - назначаване на НХК pdf
5 Заповед № 56 pdf
6 Заповед № 57 pdf
7 Заповед № 64 - промяна в състава на НХК pdf
8 Заповед № 116 - промяна в състава на НХК pdf
9 Заповед № 118 pdf
10 Заповед № 122 - промяна дати заседания doc
11 Заповед № 123 - промяна в състава на НХК doc
12 Заповед №138 - изменение на Заповед №12 и №14 doc


1-ва сесия по чл. 31

1 Обобщени оценъчни карти doc
2 Протокол №1 doc
3 Заповед №80 doc
4 Заповед №81 doc


1-ва сесия

1 Заповед №84 pdf
2 Заповед №85 pdf
3 Заповед №86 pdf
4 Заповед №87 pdf
5 Заповед №88 pdf
6 Заповед №89 pdf
7 НХКИК Протокол 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
9 Обобщени оценъчни карти - проект до 600 000 pdf
10 Обобщени оценъчни карти - идея pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект над 600 000 pdf


2-ра сесия по чл. 31

1 Заповед №90 pdf
2 Протокол №3 pdf
3 Обобщена оценъчна карта Човек и куче pdf
4 Обобщена оценъчна карта Как се научих да летя pdf


3-та сесия по чл. 31

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Протокол №4 pdf
3 Заповед №152 pdf
4 Заповед №153 pdf

2-ра сесия

1 Заповед 156 pdf
2 Заповед 157 pdf
3 Заповед 158 pdf
4 Заповед 159 pdf
5 Заповед 160 pdf
6 Заповед 155 pdf
7 Протокол №5 pdf
8 Обобщени карти над 600000 лева pdf
9 Обобщени карти - дебют pdf
10 Обобщени карти - идея pdf
11 Обобщени карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени карти - до 600000 лева pdf
13 Обобщена карта - проект "Чума" pdf


4-та сесия по чл. 31

1 Протокол № 6 pdf
2 Заповед №161 pdf
3 Заповед №162 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Заповед № 20 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf
4 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
6 Заповед № 54 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия за 2018 pdf
7 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
8 Заповед № 65 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
9 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
10 Заповед № 91 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
11 Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 84 pdf
2 Заповед № 83 pdf
3 Заповед № 82 pdf
4 Заповед № 81 pdf
5 Заповед № 80 pdf
6 Заповед № 79 pdf
7 Протокол № 3 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв. pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
5 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf
6 Протокол № 5 pdf
7 Заповед № 139 pdf
8 Заповед № 138 pdf
9 Заповед № 137 pdf
10 Заповед № 136 pdf
11 Заповед № 135 pdf
12 Заповед № 134 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 37 pdf
4 Заповед № 36 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 62 pdf
4 Заповед № 61 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 109 pdf
4 Заповед № 108 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 43 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 25 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 47 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия и на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
10 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Заповед № 72 pdf
2 Заповед № 71 pdf
3 Заповед № 70 pdf
4 Заповед № 69 pdf
5 Заповед № 68 pdf
6 Заповед № 67 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 150 PDF
2 Заповед № 149 PDF
3 Заповед № 148 PDF
4 Заповед № 137 pdf
5 Заповед № 136 pdf
6 Заповед № 135 pdf
7 Заповед № 134 pdf
8 Заповед № 133 pdf
9 Заповед № 132 pdf
10 Протокол № 6 pdf
11 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
13 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
14 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
15 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 41 pdf
4 Заповед № 42 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 74 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 91 pdf
4 Заповед № 90 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 7 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf


сесия - копродукция с БНТ или с друг ТВ оператор с национален обхват

1 Заповед № 114 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - копродукция с БНТ pdf
3 Протокол № 5 pdf


други

1 Жалба срещу заповед 132/28.11.2017 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 pdf
2 Заповед № 111 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
3 Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
4 Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
5 Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
6 Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 70 pdf
2 Заповед № 69 pdf
3 Заповед № 68 pdf
4 Заповед № 67 pdf
5 Заповед № 66 pdf
6 Заповед № 65 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 155 pdf
2 Заповед № 154 pdf
3 Заповед № 153 pdf
4 Заповед № 152 pdf
5 Заповед № 151 pdf
6 Заповед № 150 pdf
7 Протокол № 5 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 27 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 72 pdf
4 Заповед № 71 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 4 pdf
2 Заповед № 124 pdf
3 Заповед № 123 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 159 pdf
4 Заповед № 157 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
2 Заповед № 26 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
3 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
4 Заповед № 230 - отмяна на Заповед № 219 pdf
5 Заповед № 219 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
6 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
7 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
8 Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf
9 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
10 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
11 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
12 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 107 doc
2 Заповед № 108 doc
3 Заповед № 109 doc
4 Заповед № 110 doc
5 Заповед № 111 doc
6 Заповед № 112 doc
7 Заповед № 113 doc
8 Заповед № 114 doc
9 Заповед № 115 doc
10 Заповед № 116 doc
11 Заповед № 117 doc
12 Заповед № 118 doc
13 Заповед № 119 doc
14 Заповед № 120 doc
15 Заповед № 121 doc
16 Заповед № 122 doc
17 Заповед № 123 doc
18 Заповед № 124 doc
19 Заповед № 125 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 94 pdf
22 Протокол № 2 doc
23 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
24 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
25 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
26 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 6 doc
7 Заповед № 238 PDF
8 Заповед № 237 PDF
9 Заповед № 236 PDF
10 Заповед № 235 PDF
11 Заповед № 234 PDF
12 Заповед № 233 PDF


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 32 doc
4 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 3 doc
3 Заповед № 127 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 5 doc
3 Заповед № 203 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 7 doc
3 Заповед № 248 pdf
4 Заповед № 247 pdf


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 200 doc
3 Заповед № 199 doc
4 Заповед № 198 doc
5 Заповед № 197 doc
6 Заповед № 196 doc
7 Протокол № 4 doc

конкурсни сесии

1 Заповед № 185 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 116 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
3 Заповед № 95 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
4 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
5 Заповед № 74 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
6 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
7 Заповед № 227 - за провеждане на четвърта извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
8 Заповед № 225 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
9 Заповед № 206 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
10 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
11 Заповед № 122 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 doc
12 Заповед № 121 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
13 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
14 Заповед № 91 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
15 Заповед № 90 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
16 Заповед № 55 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
17 Заповед № 43 - промяна дата на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
18 Заповед № 36 - за провеждане на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
19 Заповед № 30 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
20 Заповед № 26 - за провеждане на първа извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
21 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
22 Заповед № 12 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf
23 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
24 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 3 doc
7 Заповед № 72 doc
8 Заповед № 71 doc
9 Заповед № 61 doc


2-ра сесия

1 Заповед № 39 pdf
2 Заповед № 07 pdf
3 Заповед № 293 pdf
4 Заповед № 292 pdf
5 Заповед № 291 pdf
6 Заповед № 290 pdf
7 Заповед № 289 pdf
8 Заповед № 288 pdf
9 Заповед № 287 pdf
10 Заповед № 286 pdf
11 Заповед № 285 pdf
12 Заповед № 284 pdf
13 Заповед № 283 pdf
14 Заповед № 282 pdf
15 Заповед № 281 pdf
16 Заповед № 280 pdf
17 Заповед № 279 pdf
18 Заповед № 278 pdf
19 Заповед № 277 pdf
20 Заповед № 276 pdf
21 Заповед № 275 pdf
22 Заповед № 274 pdf
23 Заповед № 273 pdf
24 Заповед № 272 pdf
25 Заповед № 271 pdf
26 Заповед № 270 pdf
27 Заповед № 269 pdf
28 Заповед № 268 pdf
29 Заповед № 267 pdf
30 Заповед № 266 pdf
31 Заповед № 265 pdf
32 Заповед № 264 pdf
33 Заповед № 263 pdf
34 Заповед № 262 pdf
35 Заповед № 261 pdf
36 Заповед № 260 pdf
37 Заповед № 259 pdf
38 Заповед № 258 pdf
39 Заповед № 257 pdf
40 Заповед № 256 pdf
41 Заповед № 255 pdf
42 Заповед № 254 pdf
43 Заповед № 253 pdf
44 Заповед № 252 pdf
45 Заповед № 251 pdf
46 Заповед № 250 pdf
47 Заповед № 249 pdf
48 Заповед № 248 pdf
49 Заповед № 247 pdf
50 Заповед № 246 pdf
51 Заповед № 245 pdf
52 Заповед № 244 pdf
53 Заповед № 243 pdf
54 Заповед № 242 pdf
55 Заповед № 241 pdf
56 Заповед № 240 pdf
57 Заповед № 239 pdf
58 Заповед № 238 pdf
59 Заповед № 237 pdf
60 Заповед № 236 pdf
61 Заповед № 235 pdf
62 Заповед № 234 pdf
63 Протокол № 7 doc
64 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
65 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
66 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
67 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
68 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 49 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 4 doc
3 Заповед № 104 doc
4 Заповед № 103 doc
5 Заповед № 102 doc
6 Заповед № 101 doc
7 Заповед № 100 doc
8 Заповед № 99 doc
9 Заповед № 98 doc
10 Заповед № 97 doc
11 Заповед № 96 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 6 doc
2 Заповед № 233 doc
3 Заповед № 232 doc
4 Заповед № 231 doc
5 Заповед № 230 doc
6 Заповед № 229 doc
1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 202 doc
3 Заповед № 143 doc
4 Заповед № 142 doc
5 Заповед № 141 doc
6 Заповед № 140 doc
7 Заповед № 139 doc
8 Заповед № 138 doc
9 Заповед № 137 doc
10 Заповед № 136 doc
11 Заповед № 135 doc
12 Заповед № 134 doc
13 Заповед № 133 doc
14 Заповед № 132 doc
15 Заповед № 131 doc
16 Заповед № 130 doc
17 Заповед № 129 doc
18 Заповед № 128 doc
19 Заповед № 127 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 125 doc
22 Протокол № 5 doc
ONLINE EXCHANGE
Български