Заседания и решения

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

1-ва сесия по чл. 31

1 Протокол № 1 на НХКИК от 05.05.2020 г. pdf
2 Заповед № 45 от 07.05.2020 г. - одобрени проекти НХКИК pdf
3 Заповед № 47 от 07.05.2020 г. - недопуснати проекти НХКИК pdf
4 Обобщени оценъчни карти за игрално кино I сесия по чл. 31 pdf
5 Заповед № 53 от 11.05.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8 от 17.01.2020 г. - заседание на НХКИК pdf

1-ва редовна сесия

1 Заповед № 77 от 25.06.2020 pdf
2 Заповед № 78 от 25.06.2020 pdf
3 Заповед № 79 от 25.06.2020 pdf
4 Заповед № 80 ОТ 25.06.2020 pdf
5 Заповед № 81 от 25.06.2020 pdf
6 Заповед № 82 от 25.06.2020 pdf
7 НХКИК Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - проект над 600 000 pdf
9 Обобщени оценъчни карти - проект до 600 000 pdf
10 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - идея pdf


2-ра редовна сесия

1 Списък с допуснати проекти doc
2 ЗАПОВЕД № 163 ОТ 04.12.2020 - ФИЛМИ НАД 600 000 ЛВ pdf
3 ЗАПОВЕД № 164 от 04.12.2020 г. - филми до 600 000лв pdf
4 ЗАПОВЕД № 165 от 04.12.2020 г. - късометражни филми pdf
5 ЗАПОВЕД № 166 от 04.12.2020 г. - дебют pdf
6 ЗАПОВЕД № 167 от 04.12.2020 г. - развитие на сценарий pdf
7 ЗАПОВЕД № 168 от 04.12.2020 г. - недопускане до финансиране pdf
8 Протокол № 5 НХКИК pdf
9 Обобщени оценъчни карти - филми над 600 000 лв. pdf
10 Обобщени оценъчни карти - филми до 600 000 лв. pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражни филми pdf
12 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
13 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии pdf

2-ра сесия по чл. 31

1 НХКИК/мк Протокол № 3 pdf
2 Обобщени оценъчни карти за игрално кино 2-ра сесия по чл. 31 pdf
3 Заповед № 92 от 03.07.2020 pdf
4 Заповед № 93 от 03.07.2020 pdf

3-та сесия по чл. 31

1 НХКИК/мк Протокол № 4 pdf
2 Обобщени оценъчни карти за игрално кино 3-та сесия по чл. 31 pdf
3 ЗАПОВЕД № 122 от 23.09.2020 pdf
4 ЗАПОВЕД № 124 от 23.09.2020 pdf

4-та сесия по чл. 31

1 Протокол № 6 pdf
2 Обобщена оценъчна карта pdf
3 ЗАПОВЕД № 170 - от 11.12.2020 - филмопроизводство МК pdf
4 ЗАПОВЕД № 171 - от 11.12.2020 г. - недопускане на проекти филмопроизводство МК pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 14 - ПРОМЯНА в ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
2 Заповед № 12 - ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА 2019 pdf
3 Заповед № 47 - изменение и допълнение на Заповед № 12 pdf
4 Заповед № 55 - назначаване на НХК pdf
5 Заповед № 56 pdf
6 Заповед № 57 pdf
7 Заповед № 64 - промяна в състава на НХК pdf
8 Заповед № 116 - промяна в състава на НХК pdf
9 Заповед № 118 pdf
10 Заповед № 122 - промяна дати заседания doc
11 Заповед № 123 - промяна в състава на НХК doc
12 Заповед №138 - изменение на Заповед №12 и №14 doc


1-ва сесия по чл. 31

1 Обобщени оценъчни карти doc
2 Протокол №1 doc
3 Заповед №80 doc
4 Заповед №81 doc


1-ва сесия

1 Заповед №84 pdf
2 Заповед №85 pdf
3 Заповед №86 pdf
4 Заповед №87 pdf
5 Заповед №88 pdf
6 Заповед №89 pdf
7 НХКИК Протокол 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
9 Обобщени оценъчни карти - проект до 600 000 pdf
10 Обобщени оценъчни карти - идея pdf
11 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект над 600 000 pdf


2-ра сесия по чл. 31

1 Заповед №90 pdf
2 Протокол №3 pdf
3 Обобщена оценъчна карта Човек и куче pdf
4 Обобщена оценъчна карта Как се научих да летя pdf


3-та сесия по чл. 31

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Протокол №4 pdf
3 Заповед №152 pdf
4 Заповед №153 pdf

2-ра сесия

1 Заповед 156 pdf
2 Заповед 157 pdf
3 Заповед 158 pdf
4 Заповед 159 pdf
5 Заповед 160 pdf
6 Заповед 155 pdf
7 Протокол №5 pdf
8 Обобщени карти над 600000 лева pdf
9 Обобщени карти - дебют pdf
10 Обобщени карти - идея pdf
11 Обобщени карти - късометражен проект pdf
12 Обобщени карти - до 600000 лева pdf
13 Обобщена карта - проект "Чума" pdf


4-та сесия по чл. 31

1 Протокол № 6 pdf
2 Заповед №161 pdf
3 Заповед №162 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Заповед № 20 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf
4 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
6 Заповед № 54 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия за 2018 pdf
7 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
8 Заповед № 65 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
9 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
10 Заповед № 91 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
11 Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 84 pdf
2 Заповед № 83 pdf
3 Заповед № 82 pdf
4 Заповед № 81 pdf
5 Заповед № 80 pdf
6 Заповед № 79 pdf
7 Протокол № 3 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв. pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
5 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf
6 Протокол № 5 pdf
7 Заповед № 139 pdf
8 Заповед № 138 pdf
9 Заповед № 137 pdf
10 Заповед № 136 pdf
11 Заповед № 135 pdf
12 Заповед № 134 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 37 pdf
4 Заповед № 36 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 62 pdf
4 Заповед № 61 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 109 pdf
4 Заповед № 108 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2018

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 43 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 25 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 47 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия и на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
10 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Заповед № 72 pdf
2 Заповед № 71 pdf
3 Заповед № 70 pdf
4 Заповед № 69 pdf
5 Заповед № 68 pdf
6 Заповед № 67 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 150 PDF
2 Заповед № 149 PDF
3 Заповед № 148 PDF
4 Заповед № 137 pdf
5 Заповед № 136 pdf
6 Заповед № 135 pdf
7 Заповед № 134 pdf
8 Заповед № 133 pdf
9 Заповед № 132 pdf
10 Протокол № 6 pdf
11 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
12 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
13 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
14 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
15 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол №1 pdf
3 Заповед № 41 pdf
4 Заповед № 42 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 74 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 91 pdf
4 Заповед № 90 pdf


Национална художествена комисия по игрално кино - 4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции - 2017

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 7 pdf
3 Заповед № 141 pdf
4 Заповед № 140 pdf


сесия - копродукция с БНТ или с друг ТВ оператор с национален обхват

1 Заповед № 114 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - копродукция с БНТ pdf
3 Протокол № 5 pdf


други

1 Жалба срещу заповед 132/28.11.2017 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 pdf
2 Заповед № 111 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
3 Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
4 Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
5 Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
6 Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 70 pdf
2 Заповед № 69 pdf
3 Заповед № 68 pdf
4 Заповед № 67 pdf
5 Заповед № 66 pdf
6 Заповед № 65 pdf
7 Протокол № 2 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 155 pdf
2 Заповед № 154 pdf
3 Заповед № 153 pdf
4 Заповед № 152 pdf
5 Заповед № 151 pdf
6 Заповед № 150 pdf
7 Протокол № 5 pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 Обобщени оценъчни карти - късометражен проект pdf
11 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв pdf
12 Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 27 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 72 pdf
4 Заповед № 71 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 4 pdf
2 Заповед № 124 pdf
3 Заповед № 123 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 6 pdf
3 Заповед № 159 pdf
4 Заповед № 157 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
2 Заповед № 26 - промяна в състава на НХК за 2015 doc
3 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
4 Заповед № 230 - отмяна на Заповед № 219 pdf
5 Заповед № 219 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
6 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
7 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
8 Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf
9 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
10 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
11 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
12 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 107 doc
2 Заповед № 108 doc
3 Заповед № 109 doc
4 Заповед № 110 doc
5 Заповед № 111 doc
6 Заповед № 112 doc
7 Заповед № 113 doc
8 Заповед № 114 doc
9 Заповед № 115 doc
10 Заповед № 116 doc
11 Заповед № 117 doc
12 Заповед № 118 doc
13 Заповед № 119 doc
14 Заповед № 120 doc
15 Заповед № 121 doc
16 Заповед № 122 doc
17 Заповед № 123 doc
18 Заповед № 124 doc
19 Заповед № 125 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 94 pdf
22 Протокол № 2 doc
23 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
24 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
25 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
26 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 6 doc
7 Заповед № 238 PDF
8 Заповед № 237 PDF
9 Заповед № 236 PDF
10 Заповед № 235 PDF
11 Заповед № 234 PDF
12 Заповед № 233 PDF


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 32 doc
4 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 3 doc
3 Заповед № 127 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 5 doc
3 Заповед № 203 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 7 doc
3 Заповед № 248 pdf
4 Заповед № 247 pdf


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 200 doc
3 Заповед № 199 doc
4 Заповед № 198 doc
5 Заповед № 197 doc
6 Заповед № 196 doc
7 Протокол № 4 doc

конкурсни сесии

1 Заповед № 185 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 116 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
3 Заповед № 95 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
4 Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
5 Заповед № 74 - промяна в състава на НХК за 2014 pdf
6 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
7 Заповед № 227 - за провеждане на четвърта извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
8 Заповед № 225 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
9 Заповед № 206 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
10 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
11 Заповед № 122 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 doc
12 Заповед № 121 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
13 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
14 Заповед № 91 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
15 Заповед № 90 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
16 Заповед № 55 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 pdf
17 Заповед № 43 - промяна дата на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
18 Заповед № 36 - за провеждане на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
19 Заповед № 30 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
20 Заповед № 26 - за провеждане на първа извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
21 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
22 Заповед № 12 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf
23 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
24 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 3 doc
7 Заповед № 72 doc
8 Заповед № 71 doc
9 Заповед № 61 doc


2-ра сесия

1 Заповед № 39 pdf
2 Заповед № 07 pdf
3 Заповед № 293 pdf
4 Заповед № 292 pdf
5 Заповед № 291 pdf
6 Заповед № 290 pdf
7 Заповед № 289 pdf
8 Заповед № 288 pdf
9 Заповед № 287 pdf
10 Заповед № 286 pdf
11 Заповед № 285 pdf
12 Заповед № 284 pdf
13 Заповед № 283 pdf
14 Заповед № 282 pdf
15 Заповед № 281 pdf
16 Заповед № 280 pdf
17 Заповед № 279 pdf
18 Заповед № 278 pdf
19 Заповед № 277 pdf
20 Заповед № 276 pdf
21 Заповед № 275 pdf
22 Заповед № 274 pdf
23 Заповед № 273 pdf
24 Заповед № 272 pdf
25 Заповед № 271 pdf
26 Заповед № 270 pdf
27 Заповед № 269 pdf
28 Заповед № 268 pdf
29 Заповед № 267 pdf
30 Заповед № 266 pdf
31 Заповед № 265 pdf
32 Заповед № 264 pdf
33 Заповед № 263 pdf
34 Заповед № 262 pdf
35 Заповед № 261 pdf
36 Заповед № 260 pdf
37 Заповед № 259 pdf
38 Заповед № 258 pdf
39 Заповед № 257 pdf
40 Заповед № 256 pdf
41 Заповед № 255 pdf
42 Заповед № 254 pdf
43 Заповед № 253 pdf
44 Заповед № 252 pdf
45 Заповед № 251 pdf
46 Заповед № 250 pdf
47 Заповед № 249 pdf
48 Заповед № 248 pdf
49 Заповед № 247 pdf
50 Заповед № 246 pdf
51 Заповед № 245 pdf
52 Заповед № 244 pdf
53 Заповед № 243 pdf
54 Заповед № 242 pdf
55 Заповед № 241 pdf
56 Заповед № 240 pdf
57 Заповед № 239 pdf
58 Заповед № 238 pdf
59 Заповед № 237 pdf
60 Заповед № 236 pdf
61 Заповед № 235 pdf
62 Заповед № 234 pdf
63 Протокол № 7 doc
64 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект xls
65 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти xls
66 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти xls
67 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти xls
68 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 31 doc


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 49 doc


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls
2 Протокол № 4 doc
3 Заповед № 104 doc
4 Заповед № 103 doc
5 Заповед № 102 doc
6 Заповед № 101 doc
7 Заповед № 100 doc
8 Заповед № 99 doc
9 Заповед № 98 doc
10 Заповед № 97 doc
11 Заповед № 96 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Протокол № 6 doc
2 Заповед № 233 doc
3 Заповед № 232 doc
4 Заповед № 231 doc
5 Заповед № 230 doc
6 Заповед № 229 doc
1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции xls


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Заповед № 202 doc
3 Заповед № 143 doc
4 Заповед № 142 doc
5 Заповед № 141 doc
6 Заповед № 140 doc
7 Заповед № 139 doc
8 Заповед № 138 doc
9 Заповед № 137 doc
10 Заповед № 136 doc
11 Заповед № 135 doc
12 Заповед № 134 doc
13 Заповед № 133 doc
14 Заповед № 132 doc
15 Заповед № 131 doc
16 Заповед № 130 doc
17 Заповед № 129 doc
18 Заповед № 128 doc
19 Заповед № 127 doc
20 Заповед № 126 doc
21 Заповед № 125 doc
22 Протокол № 5 doc
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български