Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
2 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
3 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии филми - 07.02.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
5 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
6 ЗАПОВЕД № 47 от 02.03.2023 - Назначаване комисии за НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
7 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
8 ЗАПОВЕД № 57 от 22.03.2023 - Промяна в състава на комисия НХКИК pdf
9 ЗАПОВЕД № 104 от 16.05.2023 pdf
10 ПРОТОКОЛ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
11 ЗАПОВЕД № 202 от 29.08.2023 - Назначаване състав комисии НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
12 ЗАПОВЕД № 287 от 30.10.2023 - Допускане предварително изпълнение на заповеди № 263 от 25.10.2023, 264 от 25.10.2023 и № 265 от 25.10.2023 pdf
13 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
14 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
15 ЗАПОВЕД № 341 от 05.12.2023 - Утвърждаване на списък на фестивали клас А и Б за 2024 г. pdf

1-ва редовна сесия

1 ЗАПОВЕД № 87 от 27.04.2023 - Определяне проекти за реализация анимационни филми до 15 мин, решение на НХКАК,протокол № 1 от 26.04.2023 pdf
2 ЗАПОВЕД № 88 от 27.04.2023 - Определяне проекти за реализация анимационни филми дебют, решение на НХКАК,протокол № 1 от 26.04.2023 pdf
3 ЗАПОВЕД № 89 от 27.04.2023- Определяне проекти за реализация анимационни филми идеи, решение на НХКАК,протокол № 1 от 26.04.2023 pdf
4 Обобщени оценъчни карти анимация- сценарий pdf
5 Обобщени оценъчни карти анимация - проект до 15 мин pdf
6 Обобщени оценъчни карти анимация - дебют pdf
7 ПРОТОКОЛ 1 НХКАК pdf

2-ра редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за анимационен филм, за разглежданена втора конкурсна сесия за 2023 г. на НХК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ проект над 70 мин pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ проект до 15 мин pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ дебют pdf
5 ЗАПОВЕД № 263 от 25.10.2023 - Определяне проекти за реализация анимационни филми до 15 мин pdf
6 ПРОТОКОЛ №2 НХКАК 2-РА СЕСИЯ pdf
7 ЗАПОВЕД № 264 от 25.10.2023 - Определяне проекти за реализация анимационни филми над 70 мин pdf
8 ЗАПОВЕД № 265 от 25.10.2023 - Определяне проекти за реализация анимационни филми дебют pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 Заповед №47 от 04.03.2022 г. - Назначаване състави на НХК pdf
3 ЗАПОВЕД № 67 от 23.03.2022 - ПРОМЯНА ЧЛЕНОВЕ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 77 от 04.04.2022 - Извънредна сесия НХК по чл. 30а pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
8 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
9 ПРОТОКОЛ 30.08.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
11 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
12 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
13 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
14 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
15 ЗАПОВЕД № 323 от 17.10.2022 - Изменя и допълва Заповеди № 129 от 10.12.2022, 37 от 11.02.2022, 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022 и 294 от 21.09.2022, раздел IV, т.3 pdf
16 ЗАПОВЕД № 336 от 24.10.2022 - Назначаване членове на комисии- НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
17 ЗАПОВЕД № 377 от 11.11.2022 - Смяна дати на заседание на НХКИК - редовна сесия и по чл. 31 pdf
18 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за анимационен филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ЗАПОВЕД № 191 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм до 15 мин, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
3 ЗАПОВЕД № 192 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм - дебют, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 193 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм - идеи, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
5 ЗАПОВЕД № 194 от 20.06.2022 - Не допускам финансиране за реализация анимационен филм, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
6 ПРОТОКОЛ № 1 НХКАК 1-ВА СЕСИЯ 2022 pdf
7 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ СЦЕНАРИЙ pdf
8 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ ДО 15 МИН pdf
9 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ ДЕБЮТ pdf

2-ра извънредна сесия по чл.31

1 ЗАПОВЕД № 198 от 22.06.2022 - Определяне финансиране реализация анимационен филм МК, протокол № 2 от 17.06.2022, НХКАК pdf
2 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ КОПРОДУКЦИЯ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 2 НХКАК pdf
4 Списък допуснати проекти за 2-ра сесия анимационно кино pdf

2-ра редовна сесия

1 ЗАПОВЕД № 324 от 17.10.2022 - Определяне държавно подпомагане късометражни анимационни филми до 15 мин pdf
2 ЗАПОВЕД № 325 от 17.10.2022 - Определяне държавно подпомагане пълнометражен анимационен филм pdf
3 ЗАПОВЕД № 326 от 17.10.2022 - Определяне държавно подпомагане за дебют в анимационното кино pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ - ПЪЛНОМЕТРАЖЕН pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ - ПРОЕКТ ДО 15 МИН. pdf
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ - ДЕБЮТ pdf
7 ПРОТОКОЛ № 3 pdf

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък с допуснати проекти НХКАК 1-ва редовна сесия doc
2 Протокол № 2 pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
5 Заповед № 38 pdf
6 Заповед № 39 pdf
7 Заповед № 40 pdf
8 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
9 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
10 Протокол № 6 pdf
11 ЗАПОВЕД № 131 - частично изменение на Заповед № 123 от 10.12.2021 г. pdf

2-ра редовна сесия

1 ПРОТОКОЛ СЕСИЯ НХКАК pdf
2 Допуснати проекти - Анимационно кино (обновено) pdf
3 ОБОЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА АНИМАЦИЯ НАД 70 МИН pdf
4 ОБОЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА АНИМАЦИЯ ДО 15 МИН pdf
5 ЗАПОВЕД № 96 pdf
6 ЗАПОВЕД № 97 pdf

1-ва сесия по чл.31

1 Списък с допуснати проекти НХКAК МК 1 doc
2 Протокол №1 pdf
3 Обобщени оценъчни карти pdf
4 Заповед № 34 pdf
5 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
6 Протокол № 6 pdf

2-ра сесия по чл.31

1 Списък с допуснати проекти 2021 МК 2 doc
2 ЗАПОВЕД 51 от 26.05.2021 - отмяна на сесии до определяне на нови дати pdf

2-ра и 3-та сесия, 4-та сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
2 Допуснати проекти - 2 и 3 конкурсна сесия 2021 pdf
3 Допуснати проекти - 4 конкурсна сесия 2021 pdf
4 ПРОТОКОЛ № 4 НХКАК 2-3 СЕСИЯ МК 2021 pdf
5 ПРОТОКОЛ № 5 НХКАК 4 СЕСИЯ МК 2021 pdf
6 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ПРОЕКТИ 2-3 СЕСИЯ МK pdf
7 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ПРОЕКТИ 4 СЕСИЯ МK pdf
8 ЗАПОВЕД № 130 - частично изменение на заповед №110 от 01.12.2021 г. pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

1-ва сесия по чл.31

1 Протокол № 1 на НХКАК от 05.05.2020 г. pdf
2 Заповед № 44 от 07.05.2020 г. - одобрени проекти НХКАК pdf
3 Заповед № 46 от 07.05.2020 г. - недопуснати проекти НХКАК pdf
4 Оценъчна карта - Първи гол - 08.05.2020 pdf
5 Оценъчна карта - Земеровката на съдбата - 08.05.2020 pdf

1-ва редовна сесия

1 Протокол 2 НХКАК pdf
2 Заповед № 50 от 11.05.2020 г. - одобрени проекти НХКАК pdf
3 Заповед № 51 от 11.05.2020г. - одобрени проекти - дебют НХКАК pdf
4 Заповед № 52 от 11.05.2020 г. - недопуснати за финансиране проекти НХКАК pdf
5 Заповед № 54 от 11.05.2020 г. изменение на Заповед № 74 от 17.05.2019г. и заповед 76 от 17.05.2019 г. pdf
6 Протокол 3 НХКАК doc
7 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
8 Обобщени оценъчни карти - проект doc

2-ра редовна сесия

1 Протокол № 5 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - развитие и написване на сценарий pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
5 ЗАПОВЕД № 127 от 06.10.2020 одобрени проекти до 15 мин, НХКАК pdf
6 ЗАПОВЕД № 128 от 06.10.2020 одобрени проекти до 6 мин, НХКАК pdf
7 ЗАПОВЕД № 129 от 06.10.2020 одобрени проекти за развитие на сценарий pdf
8 ЗАПОВЕД № 130 от 06.10.2020 за недопуснати за финансиране проекти НХКАК pdf
9 ЗАПОВЕД № 137 от 15.10.2020 - одобрени проекти за дебют pdf
10 Заповед № 138 от 15.10.2020 - одобрени проекти за развитие и написване на сценарий pdf

3-та сесия по чл. 31

1 НХКАК/мк Протокол № 4 pdf
2 Обобщени оценъчни карти за анимационно кино 3-та сесия по чл. 31 pdf
3 ЗАПОВЕД № 121 от 23.09.2020 pdf
4 ЗАПОВЕД № 123 от 23.09.2020 pdf

4-та сесия по чл. 31

1 Протокол № 6 НХКАК pdf
2 Обобщени оценъчни карти pdf
3 ЗАПОВЕД № 156 от 01.12.2020 г. неподкрепени проекти НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 155 от 01.12.2020 г. - подкрепени проекти НХКАК pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
4 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Заповед № 101 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
2 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
4 Протокол № 1 pdf
5 Заповед № 35 pdf
6 Заповед № 34 pdf
7 Заповед № 33 pdf
8 Заповед № 32 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
2 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
4 Протокол № 3 pdf
5 Заповед № 119 pdf
6 Заповед № 118 pdf
7 Заповед № 117 pdf
8 Заповед № 116 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 60 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
2 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
3 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
4 Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf
5 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
6 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
7 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
8 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 46 doc
2 Заповед № 45 doc
3 Заповед № 44 doc
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
5 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
6 Протокол № 1 DOC


2-ра сесия

1 Заповед № 217 pdf
2 Заповед № 216 pdf
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
4 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
5 Протокол № 2 DOC

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 92 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Заповед № 37 pdf
2 Заповед № 36 pdf
3 Заповед № 35 pdf
4 Заповед № 34 pdf
5 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
6 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
7 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
8 Протокол № 2 pdf


2-ра сесия

1 Заповед № 101 pdf
2 Заповед № 100 pdf
3 Заповед № 99 pdf
4 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. pdf
5 Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. pdf
6 Протокол № 3 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Заповед № 38 pdf
2 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
3 Протокол № 1 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
3 Заповед № 108 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
4 Заповед № 107 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
5 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
6 Заповед № 27 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
7 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
8 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
9 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Заповед № 32 doc
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 1 DOC


2-ра сесия

1 Заповед № 200 doc
2 Заповед № 199 doc
3 Заповед № 198 doc
4 Заповед № 197 doc
5 Заповед № 196 doc
6 Заповед № 195 doc
7 Заповед № 194 doc
8 Заповед № 193 doc
9 Заповед № 192 doc
10 Заповед № 191 doc
11 Заповед № 190 doc
12 Заповед № 189 doc
13 Заповед № 188 doc
14 Заповед № 187 doc
15 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
16 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
17 Протокол № 2 DOC


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Заповед № 201 doc
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
3 Протокол № 3 DOC
ONLINE EXCHANGE
Български