Кандидатстване пред Национална художествена комисия по игрално кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 19.01.2024 01.03.2024 19.07.2024 02.09.2024
Дата на заседание 06.03.2024 12.06.2024 23.08.2024 29.11.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - международни копродукции pdf

ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Приложение № 5_чл.42, ал.1_т. 4 заявление за копродукция doc
2 НОВО - Декларации към заявление doc
3 НОВО - Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 Заявление за сключване на договор doc
4 Бюджет за международна копродукция xls
5 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Международна копродукция - Игрален филм xls
6 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Международна копродукция - Документален филм xls
7 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Междиународна копродукция - Анимационен филм xls
8 Списък с фестивали категория А и Б към справка по чл. 27, ал.1, т.5 от ЗФИ pdf
9 Декларация за копродукции doc
ONLINE EXCHANGE
Български