Единен публичен регистър

1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОДУЦЕНТИ doc
2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОСТАВЧИЦИ НА ФИЛМОПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ doc
3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ФИЛМИ doc
4 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОКАЗ НА ФИЛМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА doc
5 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА КИНОСАЛОН doc
6 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОДУЦЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОПРОДУКЦИИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОДУЦЕНТИ doc
7 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ФИЛМИ, ПОЛУЧИЛИ ВИЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ В СТРАНАТА doc
8 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ, СЪЗДАДЕНИ СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ doc
9 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ doc
Регистърът е актуален към дата 04.06.2024 г.

Съгласно чл. 2, ал.1, т.8 от НАО плащането на дължимите такси или цени на услугите се извършва по банков и/или електронен път.

Банкова сметка на Изпълнителна агенция “Национален филмов център”:

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код- UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
ONLINE EXCHANGE
Български