Единен публичен регистър

1 РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОДУЦЕНТИ doc
2 РЕГИСТЪР НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ФИЛМОПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ doc
3 РЕГИСТЪР НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ФИЛМИ doc
4 РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОКАЗ НА ФИЛМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ doc
5 РЕГИСТЪР НА КИНОСАЛОНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ doc
6 РЕГИСТЪР НА ФИЛМОВИТЕ ПРОДУКЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОДУЦЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОПРОДУКЦИИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОДУЦЕНТ doc
7 РЕГИСТЪР НА ФИЛМИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ВИЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ doc
8 РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ doc
9 РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ, СЪЗДАДЕНИ СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (предстои да бъде качен) xls
10 РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕПО СХЕМИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 (предстои да бъде качен) xls
1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОДУЦЕНТИ doc
2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОСТАВЧИЦИ НА ФИЛМОПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ doc
3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ФИЛМИ doc
4 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОКАЗ НА ФИЛМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА doc
5 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА КИНОСАЛОН doc
6 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОДУЦЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОПРОДУКЦИИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОДУЦЕНТИ doc
7 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ФИЛМИ, ПОЛУЧИЛИ ВИЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ В СТРАНАТА doc
8 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ, СЪЗДАДЕНИ СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ doc
9 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ doc
Регистърът е актуален към дата 22.12.2021 г.

Съгласно чл. 2, ал.1, т.8 от НАО плащането на дължимите такси или цени на услугите се извършва по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Банкова сметка на Изпълнителна агенция “Национален филмов център”:

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код- UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български