Кандидатстване пред комисиите на НФЦ по игрално кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ
Краен срок за приемане на документи 01.03.2024 02.09.2024 30.09.2024
Дата на заседание 11.06.2024 28.11.2024 31.10.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - Филми pdf

ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Приложение № 4 чл. 42, ал.1_ т. 3 Заявление за производство на филм doc
2 НОВО - Приложение № 3 към чл. 42, ал. 1, т. 1 Заявление сценарий doc
3 НОВО - Приложение № 3а чл. 42, ал.1_ т. 2 Заявление предпроизводствен етап doc
4 НОВО - Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 Заявление за сключване на договор doc
5 НОВО - Декларации към заявления doc
6 Бюджет за игрален филм xls
7 Графичен образец на сценарий за игрален филм doc
8 Бюджет за написване на сценарий и развитие на проект xls
9 Списък с фестивали категория А и Б към справка по чл. 27, ал.1, т.5 от ЗФИ pdf
10 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Игрален филм xls
11 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Късометражен игрален филм xls
12 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Написване на сценарий за Игрален филм xls
13 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Предпроизводство Игрален филм xls
1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за игрален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ЗАПОВЕД № 233 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми над 600 000 лв. pdf
3 ЗАПОВЕД № 234 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми под 600 000 лв. pdf
4 ЗАПОВЕД № 235 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални късометражни филми pdf
5 ЗАПОВЕД № 236 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация на игрални филми - дебюти pdf
6 ЗАПОВЕД № 237 от 28.07.2022 - Определяне проекти за реализация за развитие на сценарий на игрални филми pdf
7 ЗАПОВЕД № 238 от 28.07.2022 - Отказ на проекти за реализацияна на игрални филми pdf
8 ПРОТОКОЛ № 2 pdf
9 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ НАД 600 000 pdf
10 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ ДО 600 000 pdf
11 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТИ pdf
12 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО pdf
13 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИИ pdf
14 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - КЪСОМЕТРАЖНО pdf
15 СПИСЪК на проекти за производство и написване на сценарий за игрален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
16 Списък с допуснати проекти БНТ сесия pdf
17 Списък с допуснати проекти - 2-ра сесия pdf
18 Списък с допуснати проекти извънредна сесия по чл. 30 (детска и юношеска тематика) pdf
ONLINE EXCHANGE
Български