Кандидатстване пред комисиите на НФЦ по документално кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ
Краен срок за приемане на документи 08.03.2024 09.09.2024 30.09.2024
Дата на заседание 29.04.2024 24.10.2024 31.10.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - Филми pdf

ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Приложение № 4 чл. 42, ал.1_ т. 3 заявление за производство на филм doc
2 НОВО - Приложение № 3 към чл. 42, ал. 1, т. 1 заявление сценарий doc
3 НОВО - Приложение № 3а чл. 42, ал.1_ т. 2 заявление предпроизводствен етап doc
4 НОВО - Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 Заявление за сключване на договор doc
5 НОВО - Декларации към заявления doc
6 Бюджет за документален и научно-популярен филм xls
7 Бюджет за написване на сценарий и развитие на проект xls
8 Списък с фестивали категория А и Б към справка по чл. 27, ал.1, т.5 от ЗФИ pdf
9 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Документален филм xls
10 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Написване на сценарий за Документален филм xls
11 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО Документален филм xls
1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за документален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН СЦЕНАРИЙ pdf
3 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН ПРОЕКТ pdf
4 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН ДЕБЮТ pdf
5 ПРОТОКОЛ № 2 pdf
6 ЗАПОВЕД № 201 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
7 ЗАПОВЕД № 202 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм - дебют, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
8 ЗАПОВЕД № 203 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм - идея, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 204 от 27.06.2022 - Не допускам държавно финансиране за реализация на документален филм, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
10 Списък с допуснати проекти 2-ра сесия pdf
ONLINE EXCHANGE
Български