Кандидатстване пред комисиите на НФЦ по анимационно кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ
Краен срок за приемане на документи 15.03.2024 16.09.2024 30.09.2024
Дата на заседание 18.04.2024 17.10.2024 31.10.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - Филми pdf

ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Приложение № 4 чл. 42, ал.1_ т. 3 заявление за производство на филм doc
2 НОВО - Приложение № 3 към чл. 42, ал. 1, т. 1 заявление сценарий doc
3 НОВО - Приложение № 3а чл. 42, ал.1_ т. 2 заявление предпроизводствен етап doc
4 НОВО - Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 Заявление за сключване на договор doc
5 НОВО - Декларации към заявления doc
6 Бюджет за анимационен филм xls
7 Списък с фестивали категория А и Б към справка по чл. 27, ал.1, т.5 от ЗФИ pdf
8 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Анимационен филм xls
9 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Анимационен филм пълнометражен xls
10 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - Написване на сценарий за Анимационен филм xls
11 СПРАВКА чл.27 ал.1 т.5 от ЗФИ - ПРЕДПРОИЗВОДСТВО Анимационен филм xls
1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за анимационен филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ЗАПОВЕД № 191 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм до 15 мин, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
3 ЗАПОВЕД № 192 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм - дебют, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 193 от 20.06.2022 - Определяне финансиране за реализация анимационен филм - идеи, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
5 ЗАПОВЕД № 194 от 20.06.2022 - Не допускам финансиране за реализация анимационен филм, протокол № 1 от 16.06.2022 НХКАК pdf
6 ПРОТОКОЛ № 1 НХКАК 1-ВА СЕСИЯ 2022 pdf
7 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ СЦЕНАРИЙ pdf
8 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ ДО 15 МИН pdf
9 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ ДЕБЮТ pdf
1 ЗАПОВЕД № 198 от 22.06.2022 - Определяне финансиране реализация анимационен филм МК, протокол № 2 от 17.06.2022, НХКАК pdf
2 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ АНИМАЦИЯ КОПРОДУКЦИЯ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 2 НХКАК pdf
4 Списък допуснати проекти за 2-ра сесия анимационно кино pdf
ONLINE EXCHANGE
Български