Новини

22.11.2021

Днес 22.11.2021г., в ИА НФЦ, след проведена процедура по теглене на жребий, бе определен нов член и резерви от Регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3-5 от ЗФИ, за попълване състава на Националната комисия за разпространие на филми.

Протоколa на процедурата по изтегляне на жребия можете да видите […]
22.11.2021

Определяне състава на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи

Заповедта можете да видите тук.
22.11.2021

Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 – назначаване на нов член за състава на Финансова комисия – първи състав

Заповедта можете да видите тук.
22.11.2021

Беше изтеглен нов член за състава на Финансова комисия – първи състав и член за състава на Национална комисия за оценка на прооекти за възстановяване на рзходи

Протокола можете да видите тук.  
ONLINE EXCHANGE
Български