Новини

24.12.2018

Весели празници!

Национален филмов център Ви желае весели празници, изпълнени с любов и топлота!
12.12.2018

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по новите заявления и декларации

1. Проекти, които са минали на художествена комисия преди 31.12.2017 г., трябва ли да попълват заявление за оценка от художествена комисия (Приложение № 4 към чл. […]
12.12.2018

Важно съобщение във връзка с новите заявления и декларации

11.12.2018

Постановлението за приемане на правилника за прилагане на ЗФИ е обнародвано в Държавен вестник

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български