Новини

29.05.2020

Три проекта с българско участие печелят в Евроимаж

Три проекта за копродукция с българско участие спечелиха подкрепата на Евроимаж на отложената от м. март  158-ма сесия, проведена чрез видео-конферентна връзка.   ПРИТВАРЯЙКИ ОЧИ  /160 […]
28.05.2020

Bulgarian Film Industry Safety Guidelines Under COVID-19 approved by the Ministry of Health

This document provides the basic methods for establishing technical and organizational measures for contagion prevention. Each filming is different, hence specific risk-based measures need to be […]
28.05.2020

Указания за безопасност на работа във филмовата индустрия в условията на COVID 19 в Р. България съгласувани с Министерство на здравеопазването

Основни технически и организационни мерки за ограничаване на заразяването. Поради спецификата на всяка отделна филмова продукция е различна, следва ПРЕДИ началото на подготвителния и снимачния период […]
11.05.2020

Със заповед на министъра на здравеопазването е разрешено ограниченото посещение на киносалоните

Заповедта можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български