Новини

03.06.2020

ФЕВРУАРИ на Камен Калев в официалната селекция на КАН!

Поредния български филм финансиран от Филмов център с престижно международно признание. На добър час и успех на целия екип!!! https://cineuropa.org/en/newsdetail/388931/?fbclid=IwAR1h8jmHRWIPmiGTsS3rDbFdLzPqiKyTA60mK6J4uO5SFuLRmVMstgetq2w
29.05.2020

Три проекта с българско участие печелят в Евроимаж

Три проекта за копродукция с българско участие спечелиха подкрепата на Евроимаж на отложената от м. март  158-ма сесия, проведена чрез видео-конферентна връзка.   ПРИТВАРЯЙКИ ОЧИ  /160 […]
28.05.2020

Bulgarian Film Industry Safety Guidelines Under COVID-19 approved by the Ministry of Health

This document provides the basic methods for establishing technical and organizational measures for contagion prevention. Each filming is different, hence specific risk-based measures need to be […]
28.05.2020

Указания за безопасност на работа във филмовата индустрия в условията на COVID 19 в Р. България съгласувани с Министерство на здравеопазването

Основни технически и организационни мерки за ограничаване на заразяването. Поради спецификата на всяка отделна филмова продукция е различна, следва ПРЕДИ началото на подготвителния и снимачния период […]
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български