Дейност

Конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 18 от 26.01.2024 - Свикване на заседание на ФК-втори състав pdf
2 Удостоверение № ФК2-1 от 31.01.2024 г. Мечтаното приключение pdf
3 Заповед № 20 от 31.01.2024 г. одобрен размер на разходи pdf
4 24.01.30 Протокол № 1 Мечтаното приключение pdf
5 ЗАПОВЕД № 31 от 09.02.2024 - Изменение и допълнение на т.IIIот Заповед № 321 от 17.11.2024 г. Определяне размер на финансовите средства pdf
6 Заповед № 84 насрочване дата заседание Финансова комисия - втори състав pdf
7 Удостоверение № 2 ФК2 от 18.04.2024 г. Музиката създава история pdf
8 Удостоверение № ФК2-3 от 18.04.2024 г. Освобождаване pdf
9 Удостоверение № ФК2-4 от 18.04.2024 г. Надмощие pdf
10 Удостоверение № ФК2-5 от 18.04.2024 г. Да вкусиш Париж, Сирене за трима pdf
11 Удостоверение № ФК2-6 от 18.04.2024 г. Безмилостен лов pdf
12 Удостоверение №ФК2-7 от 18.04.2024 г. Дивеч pdf
13 Удостоверение №ФК2-8 от 18.042024 г. Зачатие след Великден pdf
14 Протокол № 2 от 18.04.24 Надмощие pdf
15 Притокол № 3 от 18.04.2024 г. Да вкусиш Париж, Сирене за трима pdf
16 Приложение към Протокол № 35 от 21.12.2023 г. Музиката създава история pdf
17 Протокол № 4 от 18.04.2024 г. Освобождаване pdf
18 Протокол № 5 от 18.04.24 Дивеч pdf
19 Протокол № 6 от 18.04.24 Безмилостен лов pdf
20 Протокол № 7 от 18.04.24 Зачатие след Великден pdf
21 Заповед № 97 от 19.04.2024 г. Одобрен размер на разходи pdf
22 Заповед № 131 от 22.05.2024 г. насрочване дата заседание Финансова комисия - втори състав pdf
23 24.05.28 Протокол № 11 История XY pdf
24 24.05.28 Протокол № 10 Watch Dogs pdf
25 24.05.28 Протокол № 9 Мак Уолтър pdf
26 Удостоверение № ФК2-11 от 28.05.24 - История XY pdf
27 Удостоверение № ФК2-10от 28.05.24 - Watch Dogs pdf
28 Удостоверение № ФК2-9 от 28.05.24 - Мак Уолтър pdf
29 Заповед № 143 от 28.05.2024 г. Одобрен размер на разходи pdf
30 Заповед 159 от 05.06.24 г. за изм. и доп. Заповед 298 от 03.11.23 г. жребий състав комисии pdf

Конкурсни сесии

1 Заповед № 01 от 03.01.23г. - одобрение за финансиране след ФК 2 състав pdf
2 Удостоверение № ФК2-7 от 03.01.2023 - Фирмата pdf
3 Удостоверение № ФК2-8 от 03.01.2023 - Сватбен воал pdf
4 Удостоверение № ФК2-9 от 03.01.2023 - Издирвания pdf
5 Удостоверение № ФК2-10 от 03.01.2023 - За цялото човечество pdf
6 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
7 Заповед № 36 от 14.02.2023г. - свикване на заседание на ФК II състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 37 от 17.02.2023 - Издаване на удостоверение след ФК-втори състав pdf
9 ЗАПОВЕД № 37 от 17.02.2023 - Издаване на удостоверение след ФК-втори състав pdf
10 Протокол № 1 от 17.02.2023г. - Ларго Уинч pdf
11 Протокол № 2 от 17.02.2023г. - Издирвания pdf
12 Протокол № 3 от 17.02.2023г. - Гунди pdf
13 Протокол № 4 от 17.02.2023г. - Гласът на вярата pdf
14 Протокол № 5 от 17.02.2023г. - Франклин pdf
15 Удостоверение № ФК2-1 от 17.02.2023г. - Ларго Уинч pdf
16 Удостоверение № ФК2-2 от 17.02.2023г. - Издирвания pdf
17 Удостоверение № ФК2-3 от 17.02.2023г. - Гунди pdf
18 Удостоверение № ФК2-4 от 17.02.2023г. - Франклин pdf
19 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
20 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
21 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
22 Заповед № 52 от 17.03.2023г., - определяне на дата за свикаване на заседание на Финансова комисия II pdf
23 Заповед № 53 от 17.03.2023г. - допълнение на заповед № 52 от 17.03.2023г. pdf
24 ЗАПОВЕД № 67 от 03.04.2023 - Определяне издаване на удостоверение на одобрен размер на разходите след заседание на ФК-втори състав pdf
25 Удостоверение № ФК-5 от 03.04.2023 - Светът ще трепери pdf
26 Удостоверение № ФК-6 от 03.04.2023 - Пожарникари pdf
27 Удостоверение № ФК2 - 7 от 03.04.2023 - Гласът на вярата pdf
28 Удостоверение № ФК2 - 8 от 03.04.2023 - Любовта ми говори на гръцки pdf
29 ЗАПОВЕД № 100 от 04.05.2023г. - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
30 ЗАПОВЕД № 105 от 16.05.2023 pdf
31 Заповед № 110 от 25.05.2023г. - одобрение за финансиране след ФК 2 състав pdf
32 Приложение Протокол № 6 от 27.03.2023г. - АЛФА pdf
33 Приложение Протокол № 11 от 27.03.2023г. - ХЕЛБОЙ- Кривият човек pdf
34 Приложение Протокол № 12 от 27.03.2023г. - Не мърдай pdf
35 Протокол № 14 от 18.05.2023г. - Хартиената мечка pdf
36 Протокол № 15 от 18.05.2023г. - Калуня Каля pdf
37 Протокол № 16 от 18.05.2023г. - Рожден ден pdf
38 Протокол № 17 от 18.05.2023г. - Приятели животни pdf
39 Протокол № 18 от 18.05.2023г. - Откритие на времето pdf
40 Удостоверение № ФК2-9 от 25.05.2023 - Калуня Каля pdf
41 Удостоверение № ФК2-10 от 25.05.2023 - Рожден ден pdf
42 Удостоверение № ФК2-11 от 25.05.2023 - Откритие на времето pdf
43 Удостоверение № ФК2-12 от 25.05.2023 - Алфа pdf
44 Удостоверение № ФК2-13 от 25.05.2023 -Хелбой pdf
45 Удостоверение № ФК2-14 от 25.05.2023 - Не мърдай pdf
46 ПРОТОКОЛ теглене на жребии членове финансова комисия - първи и втори състав pdf
47 ЗАПОВЕД № 142 от 14.06.2023 - Нареждане да се свика ФК-втори състав на 26.06.2023 г. pdf
48 ЗАПОВЕД № 161 от 27.06.2023 - смяна дата на заседание на ФК-втори състав pdf
49 Заповед № 168 от 07.07.2023г. - секретар ФК втори състав pdf
50 ЗАПОВЕД № 174 от 13.07.2023 - Смяна на член ФК-втори състав pdf
51 ЗАПОВЕД № 176 от 17.07.2023г. -допълване на заповед № 161_27.06.2023 - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
52 Заповед № 184 от 03.08.23 одобрен размер разходи проекти ФК-2 състав pdf
53 Удостоверене Любов във Венеция pdf
54 Удостоверене Нарушители pdf
55 Удостоверене Не затваряй очи pdf
56 Удостоверене Приятели животни pdf
57 Удостоверене Скрити в мрака pdf
58 Удостоверене Хартиената мечка pdf
59 Удостоверене Червената Соня pdf
60 Удостоверене Белязани мъже pdf
61 Удостоверене Голямата амбиция doc
62 Удостоверене Господин Азнавур pdf
63 Удостоверене Деянията на Апостолите pdf
64 Удостоверене Коледният базар pdf
65 23.07.27 Протокол 23 Голямата амбиция pdf
66 23.07.27 Протокол 24 Скрити в мрака pdf
67 23.07.27 Протокол 25 Не затваряй очи pdf
68 23.07.27 Протокол 26 Червената Соня pdf
69 23.07.27 Протокол 27 Нарушители pdf
70 23.07.27 Протокол 28 Черен лотус pdf
71 23.07.27 Протокол 29 Кроссинг pdf
72 23.07.27 Приложение Протокол 7_23.03.23 Белязани мъже pdf
73 23.07.27 Приложение Протокол 14_18.05.23 Хартиената мечка pdf
74 23.07.27 Приложение Протокол 17_18.05.23 Приятели животни pdf
75 23.07.27 Протокол 19 Коледният базар pdf
76 23.07.27 Протокол 20 Любов във Венеция pdf
77 23.07.27 Протокол 21 Господин Азнавур pdf
78 23.07.27 Протокол 22 Деянията на Апостолите pdf
79 ЗАПОВЕД № 201 от 29.08.2023 - определяне на дата на заседание на финансова комисия втори състав pdf
80 Заповед № 209 от 04.09.23 г. за издаване удостоверение одобрен размер на разходи pdf
81 Заповед № 210 от 04.09.23 г. отказ за издаване удостоверение одобрен размер на разходи pdf
82 Приложение Протокол № 28 от 27.07.2023г. - Черен Лотус pdf
83 Приложение Протокол № 29 от 27.07.2023г. - Кроссинг pdf
84 Протокол № 30 от 01.09.2023г. - Убийствена дружина pdf
85 Протокол № 31 от 01.09.2023г. - Голи ръце pdf
86 Удостоверение № ФК2-27 от 04.09.23 - Убийствена дружина pdf
87 Удостоверение № ФК2-28 от 04.09.23 - Голи ръце pdf
88 Удостоверение № ФК2-29 от 04.09.23 - Черен Лотус pdf
89 Заповед № 238 от 10.10.2023 г. - нов секретар ФК2 pdf
90 Заповед № 255 от 19.10.2023 г. - заседание ФК втори състав pdf
91 Заповед №266 от 26.10.2023 Назначаване на съставите на Финансова комисия pdf
92 Удостоверение ФК2-30 от 27.10.23 Изгубаена в Джейн Остин pdf
93 Заповед 280 от 27.10.23 г. одобрен размер разходи pdf
94 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
95 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
96 ЗАПОВЕД № 355 ОТ 11.12.2023 - Промяна членове финансова комисия - втори състав pdf
97 Заповед № 365 от 14.12.2023 г. Свикване заседание Финансова комисия - втори състав pdf
98 Заповед № 369 от 22.12.2023 г. Одобрен размер разходи pdf
99 Удостоверение №ФК2-31 от 22.12.23г. Човекът без минало pdf
100 Удостоверение № ФК2-32 от 22.12.23г. Тревожност pdf
101 Удостоверение № ФК2-33 от 22.12.23 г. Разум и чувства pdf
102 Удостоверение № ФК2 -34 от 22.12.23г. Непознати pdf
103 Удостоверение № ФК2-35 от 22.12.23г. Утопия pdf
104 Удостоверение № ФК2-36 от 22.12.23 г.Гунди-Легенда за любовта pdf
105 23.12.21 Протокол 34 от Тревожност pdf
106 23.12.21 Протокол 36 Разум и чувства pdf
107 23.12.21 Протокол 37 Утопия pdf
108 23.12.21 Протокол 38 Непознати pdf
109 23.12.21 Приложение към Протокол 33 Човекът без минало pdf
110 23.12.21 Приложение към Протокол 3 Гунди-Легенда за любовта pdf

Конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 93 ОТ 12.04.2022 - Отмяна заповед № 78 от 05.04.2022 pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 117 от 26.04.2022 - свикване ФК втори състав pdf
5 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 137 от 11.05.2022 - Отмяна на заповед № 117 от 26.04.2022 г. отлагане заседание на финансова комисия - втори състав pdf
7 ЗАПОВЕД № 138 от 12.05.2022 - Насрочена дата на заседание на финансова комисия - втори състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 160 от 03.06.2022 - Отмяна на заповед за свикване на заседание на ФК - втори състав, Заповед № 138 от 12.05.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 161 от 03.06.2022 - Свикване заседание на ФК - втори състав pdf
10 ЗАПОВЕД № 180 от 07.06.2022 - Промяна член на ФК - втори състав pdf
11 ЗАПОВЕД № 212 от 01.07.2022 - Изменение заповед № 84 от 03.11.2021 и заповед № 133 от 05.05.2022, смяна секретар ФК - втори състав pdf
12 ЗАПОВЕД № 218 от 06.07.2022 - Свикване на ФК-втрои състав pdf
13 ЗАПОВЕД № 223 от 18.07.2022 - Смяна на член на ФК втори състав. На мястото на Радослава Митрова определен е нов член - Петър Алипиев pdf
14 ЗАПОВЕД № 227 от 19.07.2022 - Насрочване на дата за заседание на ФК втори състав pdf
15 ЗАПОВЕД № 263 от 22.08.2022 pdf
16 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
17 ПРОТОКОЛ 31.08.2022 pdf
18 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
19 ЗАПОВЕД № 276 от 08.09.2022 - Отмяна заповед № 263 от 22.08.2022 - ФК втори състав pdf
20 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
21 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
22 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
23 Протокол от жребий - Финансова комисия I и II състав pdf
24 ЗАПОВЕД № 340 от 24.10.2022 - Назначаване на съставите на Финансова комисия pdf
25 ЗАПОВЕД № 368 от 08.11.2022г. - смяна на член на финансова комсия II състав pdf
26 ЗАПОВЕД № 369 от 08.11.2022г. - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
27 Заповед № 383 от 11.11.2022г., свикване на заседание на ФК II състав pdf
28 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
29 Заповед № 391 от 18.11.2022г. - издаване на удостоверение за одобрен размер на разходи -ФК II състав pdf
30 Заповед № 392 от 18.11.2022г. - Отказ издаване на удостоверение за одобрен размер на разходи-ФК II pdf
31 Заповед № 393 от 18.11.2022г. - За преразглеждане на проекти от ФК II състав pdf
32 Протокол № 1 от 11.11.22г. - Unicorn pdf
33 Протокол № 2 от 11.11.22г. - Стадото pdf
34 Протокол № 3 от 11.11.22г. - Ало pdf
35 Протокол № 4 от 11.11.22г. - Кроссинг pdf
36 Протокол № 5 от 11.11.22г. - Торбалан pdf
37 Протокол № 6 от 17.11.22г. - Колело за Рая pdf
38 Протокол № 7 от 17.11.22г. - Оста на Живота pdf
39 Протокол № 8 от 17.11.22г. - Домашната помощница pdf
40 Удостоверение № ФК2-1 от 18.11.22г.- Стадото pdf
41 Удостоверение № ФК2-2 от 18.11.22г. - Unicorn pdf
42 Удостоверение № ФК2-3 от 18.11.22г. - Колело за Рая pdf
43 Удостоверение № ФК2-4 от 18.11.22г. - Оста на живота pdf
44 Удостоврение № ФК2-5 от 18.11.2022г. - Домашната помощница pdf
45 ЗАПОВЕД № 404 от 23.11.2022г. - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
46 Протокол № 9 от 30.11.2022г. - Предложение в Париж doc
47 Приложение към Протокол № 4 от 30.11.2022г. - Кроссинг doc
48 Приложение към Протокол № 5 от 30.11.2022г. - Торбалан doc
49 Удостоверение № ФК2-6 от 07.12.2022г. - Предложение в Париж doc
50 Заповед № 425 от 07.12.2022г. - Отказ за издаване на удостоверение - ФК II състав - 30.11.2022г. doc
51 Заповед № 426 от 07.12.2022г. - Заповед за издаване на удостоверение - ФК II състав - 30.11.2022г. doc
52 Заповед № 450 от 15.12.2022г. - определяне на дата за заседание на ФК II състав pdf
53 Протокол № 10 от 22.12.2022 - Фирмата pdf
54 Протокол № 11 от 22.12.2022 - Сватбен воал pdf
55 Протокол № 12 от 22.12.2022 - Издирвания pdf
56 Протокол № 13 от 22.12.2022 - За цялото човечество pdf
ONLINE EXCHANGE
Български