Дейност

Конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 93 ОТ 12.04.2022 - Отмяна заповед № 78 от 05.04.2022 pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 117 от 26.04.2022 - свикване ФК втори състав pdf
5 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 137 от 11.05.2022 - Отмяна на заповед № 117 от 26.04.2022 г. отлагане заседание на финансова комисия - втори състав pdf
7 ЗАПОВЕД № 138 от 12.05.2022 - Насрочена дата на заседание на финансова комисия - втори състав pdf
8 ЗАПОВЕД № 160 от 03.06.2022 - Отмяна на заповед за свикване на заседание на ФК - втори състав, Заповед № 138 от 12.05.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 161 от 03.06.2022 - Свикване заседание на ФК - втори състав pdf
10 ЗАПОВЕД № 180 от 07.06.2022 - Промяна член на ФК - втори състав pdf
11 ЗАПОВЕД № 212 от 01.07.2022 - Изменение заповед № 84 от 03.11.2021 и заповед № 133 от 05.05.2022, смяна секретар ФК - втори състав pdf
12 ЗАПОВЕД № 218 от 06.07.2022 - Свикване на ФК-втрои състав pdf
13 ЗАПОВЕД № 223 от 18.07.2022 - Смяна на член на ФК втори състав. На мястото на Радослава Митрова определен е нов член - Петър Алипиев pdf
14 ЗАПОВЕД № 227 от 19.07.2022 - Насрочване на дата за заседание на ФК втори състав pdf
15 ЗАПОВЕД № 263 от 22.08.2022 pdf
16 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
17 ПРОТОКОЛ 31.08.2022 pdf
18 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
19 ЗАПОВЕД № 276 от 08.09.2022 - Отмяна заповед № 263 от 22.08.2022 - ФК втори състав pdf
20 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
21 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
22 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
23 Протокол от жребий - Финансова комисия I и II състав pdf
24 ЗАПОВЕД № 340 от 24.10.2022 - Назначаване на съставите на Финансова комисия pdf
25 ЗАПОВЕД № 368 от 08.11.2022г. - смяна на член на финансова комсия II състав pdf
26 ЗАПОВЕД № 369 от 08.11.2022г. - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
27 Заповед № 383 от 11.11.2022г., свикване на заседание на ФК II състав pdf
28 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
29 Заповед № 391 от 18.11.2022г. - издаване на удостоверение за одобрен размер на разходи -ФК II състав pdf
30 Заповед № 392 от 18.11.2022г. - Отказ издаване на удостоверение за одобрен размер на разходи-ФК II pdf
31 Заповед № 393 от 18.11.2022г. - За преразглеждане на проекти от ФК II състав pdf
32 Протокол № 1 от 11.11.22г. - Unicorn pdf
33 Протокол № 2 от 11.11.22г. - Стадото pdf
34 Протокол № 3 от 11.11.22г. - Ало pdf
35 Протокол № 4 от 11.11.22г. - Кроссинг pdf
36 Протокол № 5 от 11.11.22г. - Торбалан pdf
37 Протокол № 6 от 17.11.22г. - Колело за Рая pdf
38 Протокол № 7 от 17.11.22г. - Оста на Живота pdf
39 Протокол № 8 от 17.11.22г. - Домашната помощница pdf
40 Удостоверение № ФК2-1 от 18.11.22г.- Стадото pdf
41 Удостоверение № ФК2-2 от 18.11.22г. - Unicorn pdf
42 Удостоверение № ФК2-3 от 18.11.22г. - Колело за Рая pdf
43 Удостоверение № ФК2-4 от 18.11.22г. - Оста на живота pdf
44 Удостоврение № ФК2-5 от 18.11.2022г. - Домашната помощница pdf
45 ЗАПОВЕД № 404 от 23.11.2022г. - определяне на дата за заседание на Финансова комисия II състав pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български