Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии сериали - 08.02.2023 pdf
3 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
4 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
5 ЗАПОВЕД № 45 от 01.03.2023 - Назначаване на комисии - НХКИК сериеали, НХКДК сериали, НХКАК сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
7 ЗАПОВЕД № 55 от 21.03.2023 - Изменение на Заповед № 45 от 01.03.2023 г. Смяна на членове в комисиите за сериали pdf
8 Проекти, допуснати за разглеждане - документални сериали - първи състав - 2023 doc
9 Протокол 01 30.05.2023 НХКДС pdf
10 Обобщени оценъчни карти НХКДС 30.05.2023 pdf
11 ЗАПОВЕД № 111 от 31.03.2023 - НХКД pdf
12 ЗАПОВЕД № 113 от 31.03.2023 НХКДС отказ pdf
13 ПРОТОКОЛ Жребии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
14 ЗАПОВЕД № 195 от 23.08.2023 - Назначаване членове комисии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
15 Проекти, допуснати за разглеждане - Документални сериали - втора сесия 2023 г. pdf
16 ЗАПОВЕД № 232 от 03.10.2023 - Определяне на нови дати на заседания на НХК игрални сериали и НХК документални сериали pdf
17 ЗАПОВЕД № 245 от 10.10.2023 - Заповед сманяна член комисия документални сериали pdf
18 ЗАПОВЕД № 258 от 20.10.2023 pdf
19 Протокол 02 26.10.2023 НХКДС pdf
20 Обобщени карти НХКДС 26.10.2023 pdf
21 ЗАПОВЕД № 277 от 27.10.2023 pdf
22 ЗАПОВЕД № 278 от 27.10.2023 pdf
23 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
24 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
1 Заповед №48 от 04.03.2022 - Назначаване на НХК за сериали pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
5 ЗАПОВЕД № 184 от 09.06.2022 - Промяна дати на заседанията на комисиите - НХК игрални сериали, документални сериали, анимационни сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 206 от 27.06.2022 - Промяна заповед № 48 от 04.03.2022, Смяна членове НХК игрални сериали и НХК документални сериали pdf
7 ЗАПОВЕД № 224 от 18.07.2022 - Нови дати на заседанията на комисиите по игрални, документални и анимационни сериали pdf
8 ЗАПОВЕД № 224 от 18.07.2022 - Нови дати на заседанията на комисиите по игрални, документални и анимационни сериали pdf
9 ЗАПОВЕД № 226 от 19.07.2022 pdf
10 Заповед № 254 от 09.08.2022 одобрени за финансиране проекти след решение на НХКДС от 08.08.2022 г. pdf
11 Заповед № 255 от 09.08.2022 г. отказани проекти за финансиране след решение на НХКДС от 08.08.2022 г. pdf
12 ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - 22.08.2022 pdf
13 ПРОТОКОЛ № 1 - 22.08.2022 pdf
14 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
16 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
17 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
18 ЗАПОВЕД № 327 от 18.10.2022 - Назначаване комисии НХК игрални, документални и анимационни сериали pdf
19 ЗАПОВЕД № 384 от 14.11.2022 - определяне на нова дата за разглеждане на трансгранични сериали, международна копродукция pdf
20 Протокол № 2 - НХКДС 17.11.2022 г. pdf
21 Оценъчни карти - НХКДС 17.11.22 г. pdf
22 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
23 ЗАПОВЕД № 397 от 22.11.2022 - Класиране на проекти документални сериали pdf
24 ЗАПОВЕД № 398 от 22.11.2022 - Не допускане до финансиране на документални сериали pdf
ONLINE EXCHANGE
Български