Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии сериали - 08.02.2023 pdf
3 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
4 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
5 ЗАПОВЕД № 45 от 01.03.2023 - Назначаване на комисии - НХКИК сериеали, НХКДК сериали, НХКАК сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
7 ЗАПОВЕД № 55 от 21.03.2023 - Изменение на Заповед № 45 от 01.03.2023 г. Смяна на членове в комисиите за сериали pdf
8 Проекти, допуснати за разглеждане - анимационни сериали - първи състав - 2023 doc
9 01 Протокол по чл. 50, ал. 2 ППЗФИ Анимационни сериали 17.05.23 pdf
10 02 Протокол по чл. 50, ал. 2 ППЗФИ Анимационни сериали 17.05.23 pdf
11 Обобщени оценъчни карти - Анимационни сериали - Първа сесия 2023 pdf
12 Обобщени оценъчни карти - Анимационни сериали - Бисквитковците pdf
13 ЗАПОВЕД № 106 от 19.05.2023 - Определя производството на анимационен сериал за държавно финансово подпомагане, Бисквитковците pdf
14 ЗАПОВЕД № 107 от 19.05.2023 - Определя производството на анимационен сериал за държавно финансово подпомагане Чип и Дип Миш маш - детективи pdf
15 ЗАПОВЕД № 108 от 19.05.2023 - Не допускане за финансиране на сериали pdf
16 ПРОТОКОЛ Жребии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
17 ЗАПОВЕД № 195 от 23.08.2023 - Назначаване членове комисии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
18 Проекти, допуснати за разглеждане - Анимационни сериали - втора сесия 2023 г. pdf
19 Протокол 02 по чл. 50, ал. 2 ППЗФИ Анимационни сериали 02.11.2023 pdf
20 Обобщени карти НХКАС 02.11.2023 pdf
21 ЗАПОВЕД № 295 от 03.11.2023 - Определяне финансиране на анимационен сериал pdf
22 ЗАПОВЕД № 296 от 03.11.2023 - Не допускане за финансиране на анимационен сериал pdf
23 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
24 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
1 Заповед №48 от 04.03.2022 - Назначаване на НХК за сериали pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
5 ЗАПОВЕД № 184 от 09.06.2022 - Промяна дати на заседанията на комисиите - НХК игрални сериали, документални сериали, анимационни сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 224 от 18.07.2022 - Нови дати на заседанията на комисиите по игрални, документални и анимационни сериали pdf
7 ЗАПОВЕД № 226 от 19.07.2022 pdf
8 Обобщена оценъчна карта - анимационен сериал 03.08.2022 г. pdf
9 ПРОТОКОЛ №1 pdf
10 Заповед № 246 от 03.08.2022 г. отказ от финансиране след решение на НХКАС от 01.08.2022 г. pdf
11 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
12 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
13 Проекти анимационни сериали - международни копродукции doc
14 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
15 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
16 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
17 ЗАПОВЕД № 327 от 18.10.2022 - Назначаване комисии НХК игрални, документални и анимационни сериали pdf
18 ЗАПОВЕД № 384 от 14.11.2022 - определяне на нова дата за разглеждане на трансгранични сериали, международна копродукция pdf
19 Обобщени оценъчни карти аним. сериали pdf
20 Протокол аним. сериали pdf
21 Копр. Обобщена оценъчн акарта аним. сериали pdf
22 Протокол № 2 анимационни сериали - копр. pdf
23 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
24 ЗАПОВЕД № 399 от 22.11.2022 - Класиране на проекти анимационни сериали pdf
25 ЗАПОВЕД № 400 от 22.11.2022 - Недопускане за финансиране на анимационни сериали pdf
26 ЗАПОВЕД № 401 от 22.11.2022 - Класиране проект анимационен трансграничен сериал pdf
ONLINE EXCHANGE
Български