2001

01.01.2001

Обетът

Евагорас е семеен мъж, който живее в Кипър. Той има пет дъщери и тайно копнее за син. За това дава на Свети Андрей честната си дума, че ако му се роди син, ще извърви пеша целия път до манастира на Светеца и ще стигне там за именния му ден. Най-сетне му се ражда син и той трябва да изпълни обета си. Преди дългото пътешествие през целия Кипър, баща му, който е свещеник го предупреждава: "Сине мой, пътят ти ще бъде пълен с изкушения. Внимавай, защото трябва да бъдеш чист, когато стигнеш при Светеца!" Евагорас обещава. Но за нещастие, по време на пътуването, стараейки се да стори добро, той извършва всевъзможни грехове...
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български