Представяне на проект пред Първи състав на финансова комисия

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 15.05.2023 13.11.2023


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.
ONLINE EXCHANGE
Български