Представяне на проект пред Първи състав на финансова комисия

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 03.05.2024 01.11.2024


Прием на документи за международна промоция на филм: Подават се по всяко време на годината, когато е получена покана за селекция от фестивал от А клас или е определен българският представител за наградата Оскар за чуждоезичен филм.

Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.
ONLINE EXCHANGE
Български