Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ФЕСТИВАЛИ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ - ПЪРВА СЕСИЯ 2023 doc
3 ПРОТОКОЛ №1 НКФКП ОТ 03.02.2023 Г. pdf
4 ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ НКФКП ОТ 03.02.2023 Г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
6 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
7 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
8 ЗАПОВЕД № 73 от 07.04.2023 - Определяне проекти за реализация на фестивали и културни прояви pdf
9 ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ФЕСТИВАЛИ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ - ВТОРА СЕСИЯ 2023 pdf
10 Протокол № 02 от 02.06.2023 НКФКП pdf
11 Обобщени оценъчни карти НКФКП - 02.06.2023 pdf
12 ЗАПОВЕД № 126 от 05.06.2023 - Определяне финансиране на фестивали и културни прояви pdf
13 ПРОТОКОЛ - жребии членове комисия за фестивали и културни прояви pdf
14 ЗАПОВЕД № 186 ОТ 08.08.2023 pdf
15 Проекти трета сесия Фестивали Културни прояви 2023 pdf
16 Обобщени карти 03.10.2023 НКФКП Трета сесия 2023 pdf
17 Протокол 03 03.10.2023 НКФКП Трета сесия 2023 pdf
18 ЗАПОВЕД № 237 от 05.10.2023 - Определяне проекти за реализация на фестивали и културни прояви pdf
19 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
20 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
5 Списък с допуснати за разглеждане проекти doc
6 Протокол от НХКФКП от 27.05.2022 г. pdf
7 ЗАПОВЕД № 156 от 30.05.2022 - Определяне на проекти за финансиране реализация на фестивали и културни прояви, протокол № 1 от 27.05.2022 на НКФКП pdf
8 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
9 ПРОТОКОЛ 02.09.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
11 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
12 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
13 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
14 Списък на допуснатите за разглеждане проекти на Втора сесия за Националната комисия за фестивали и културни проекти doc
15 ПРОТОКОЛ - ЖРЕБИЙ 17.10.2022 pdf
16 ЗАПОВЕД № 337 от 24.10.2022 - Определяне състава на Национална комисия за фестивали и културни прояви pdf
17 ПРОТОКОЛ № 2 от 28.10.2022 - Национална комисия за фестивали и културни прояви pdf
18 ЗАПОВЕД № 343 от 28.10.2022 - Определяне за реализация проекти за фестивали и културни прояви pdf
19 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
ONLINE EXCHANGE
Български