Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
4 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
5 Списък с допуснати за разглеждане проекти doc
6 Протокол от НХКФКП от 27.05.2022 г. pdf
7 ЗАПОВЕД № 156 от 30.05.2022 - Определяне на проекти за финансиране реализация на фестивали и културни прояви, протокол № 1 от 27.05.2022 на НКФКП pdf
8 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
9 ПРОТОКОЛ 02.09.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
11 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
12 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
13 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
14 Списък на допуснатите за разглеждане проекти на Втора сесия за Националната комисия за фестивали и културни проекти doc
15 ПРОТОКОЛ - ЖРЕБИЙ 17.10.2022 pdf
16 ЗАПОВЕД № 337 от 24.10.2022 - Определяне състава на Национална комисия за фестивали и културни прояви pdf
17 ПРОТОКОЛ № 2 от 28.10.2022 - Национална комисия за фестивали и културни прояви pdf
18 ЗАПОВЕД № 343 от 28.10.2022 - Определяне за реализация проекти за фестивали и културни прояви pdf
19 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български