1996

01.01.1996

Големият жив свят

Не е ли човекът за природата това, което е раковият тумор за човека? Съвместим ли е изобщо човекът с природата? Ние не трябва да се стремим да върнем старото природно равновесие; трябва да създадем ново – нова хармония между урбанизирания свят на човека и големия жив свят. Ако искаме да сме раса с минало, трябва да гледаме бъдещето си в упор. Не ни е дадено от Бога да управляваме природните стихии, затова трябва да намерим съгласие с тях.
01.01.1996

Граница на мечтите

26 години двамата братя Явашеви живеят разделени от желязната завеса. Затворен в комунистическа България, Анани си остава скромен актьор. Кристо, избягал от страната през 1956 г., става един от най-известните съвременни артисти. Две съдби, илюстриращи надеждите и илюзиите на два различни свята.
01.01.1996

Денивелация

Три новели за три типа живот, три начина на съществуване. Първата е за овчарите, които отглеждат стадата си под връх “Калин”. Тя звучи пасторално. Втората е за пазача на ПАВЕЦ “Калин”. В нея се долавя драматично напрежение. Третата разказва за психиатричната болница в с. Пастра. Тя вече звучи трагично.
01.01.1996

Долината

01.01.1996

Духът на храма

Филм-сборник от спомени, полезни съвети, тълкувания и предчувствия, така, както са записани от тревненските резбари и иконописци в църковните кондики, в ерминиите и семейните библии. Иконостасите, създадени от тези мъже в различни краища на българската земя, побират в себе си цялата християнска философия и формират ценностната система на българина от онова време.
01.01.1996

ЗА ХОРАТА И МЕЧКИТЕ

Филмът разказва историите на няколко мечкари и на техните мечки, чиято съдба е да прекарват дните си от двете страни на една и съща верига. За странната и жестока връзка между човека и животното.
01.01.1996

КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА

Васил Иванов е голям български художник, белязан със странната съдба да премине самотно и тихо пред очите на бляскавата слава. Картините му са известни на света. Те са делили стените на престижни европейски зали с картините на класиците на френския импресионизъм. Но в България – случайно или не – творчеството му е останало почти незабелязано. Както се казва, никой не е пророк в собствения си дом.
01.01.1996

ОБРАЗ НЕВЪЗМОЖЕН

Богатата и наситена със събития биография на Георги Раковски, делата, с които се е захващал, цялото му битие го нареждат между такива дейци на европейските освободителни движения като Джузепе Гарибалди и Лайош Кошут. Без излишна скромност и без комплекси за национална малоценност искаме да разкажем подробно, увлекателно и убедително за живота на този велик българин.
01.01.1996

РЪКА НА СЪРЦЕТО

Филм за религията, културата и съхранените традиции на казълбашката мюсюлманска общност в България, в която жената е равнопоставена на мъжа. Увлекателен разказ за общия езически корен на религиите, за толерантността и непреходните човешки стойности.
ONLINE EXCHANGE
Български