Регистър на експертите

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Два варианта – с и без лични данни.
2. Документи удостоверяващи опит:
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Заверени копия на документи, доказващи 5 години опит в кинопроизводството, който може да бъде удостоверен с трудова книжка, граждански или друг договор, или с други документи, удостоверяващи извършвана дейност в областта на филмовата индустрия, линк към два пълнометражни филма или сериала, за които лицето е носител на авторски права и които са имали разпространение или показ/излъчване или са били в селекцията на фестивал.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Заверени копия на документи, доказващи три години опит в анимационното кинопроизводство, удостоверен съгласно чл. 40 ж, ал. 3, т. 2, и линк към два анимационни филма, за които лицето е носител на авторски права и които са имали разпространение или показ/излъчване или са били в селекция на фестивал.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Заверени копия на документи, доказващи 5 години опит в кинопроизводството, който може да бъде удостоверен с документи, доказващи, че заявителят като физическо лице или като собственик и/или управител на дружество продуцира филми или сериали, включително в условията на копродукция, придружен с копие или линк към два филма или по 6 епизода от два завършени сериала, продуцирани от лицето.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
5 роли, от които най-малко 3 главни роли в игрални филми или сериали.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Публикации в специализирани издания с профил "изкуство" или "култура".
ONLINE EXCHANGE
Български