НФЦ ще предоставя методически насоки за кандидатстване по схемата за възстановяване на разходи

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български