НФЦ ще предоставя методически насоки за кандидатстване по схемата за възстановяване на разходи

ONLINE EXCHANGE
Български