Новини

22.11.2021

Днес 22.11.2021г., в ИА НФЦ, след проведена процедура по теглене на жребий, бе определен нов член и резерви от Регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3-5 от ЗФИ, за попълване състава на Националната комисия за разпространие на филми.

Протоколa на процедурата по изтегляне на жребия можете да видите […]
22.11.2021

Определяне състава на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи

Заповедта можете да видите тук.
22.11.2021

Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 – назначаване на нов член за състава на Финансова комисия – първи състав

Заповедта можете да видите тук.
22.11.2021

Беше изтеглен нов член за състава на Финансова комисия – първи състав и член за състава на Национална комисия за оценка на прооекти за възстановяване на рзходи

Протокола можете да видите тук.  
18.11.2021

Изменение заповед № 11 от 15.01.2021 г. Нова дата за заседание на НХКИК за 2021 г.

Заповедта можете да видите тук:  
17.11.2021

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ЗАПАЗВАТ СРЕДСТВАТА ЗА ФИЛМОПРОИЗВОДСТВО ЗА 2021 Г.

На заседанието си днес, 17 ноември, Министерският съвет прие Постановление […]
16.11.2021

Списък на фестивали и културни прояви, допуснати до разглеждане на конкурсна сесия за 2021 г. на НКФКП

Списъка можете да видите тук:  
15.11.2021

Публикуваме Заповед № 92 от 15.11.2021 г., която определя датата за теглене на жребии за попълване на съставите на Финансова комисия – първи състав и Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи към ИА НФЦ

Заповедта можете да видите тук:    
15.11.2021

Публикуван е списък с предложенията за членове в състава на консултативно-експертния орган Финансова комисия – първи състав и Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи към ИА НФЦ

Списъка можете да видите тук:  
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български