Представяне на проект пред комисиите на НФЦ

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 20.01.2023 19.05.2023 15.09.2023
Дата на заседание 03.02.2023 02.06.2023 03.10.2023


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български