Представяне на проект пред комисиите на НФЦ

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 19.01.2024 22.05.2024 20.09.2024
Дата на заседание 02.02.2024 03.06.2024 04.10.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.
1 Насоки за кандидатстване за фестивали и културни прояви pdf


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.
ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Приложение № 6а към чл. 42, ал. 1, т. 8 Заявление фестивали прояви doc
2 НОВО - Декларации към заявление - Приложение №16 doc
3 Форма на бюджет за фестивали и културни прояви xls
4 Форма на финансов план за фестивали и културни прояви xls
5 Заявление сключване договор фестивали и културни прояви doc
ONLINE EXCHANGE
Български