Публикувани са списъците с допуснати и недопуснати проекти в отделните категории и видове кино за предстоящите сесии на НФЦ.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български