НФЦ новини

03.11.2021

Публикуван е жребият за попълване състава на Финансовата комисия – първи и втори състав с външни експерти от квотата на ИА НФЦ, предложени от професионалните организации и юридически лица, с дейност в областта на филмовата индустрия

Протоколът на процедурата по изтегляне на жребия можете да видите […]
03.11.2021

Публикуваме заповед № 83, която определя датата за теглене на жребии за попълване на съставите на финансовата комисия към ИА НФЦ.

Заповедта можете да видите тук.
03.11.2021

Публикуван е списък на предложенията за членове в състава на консултативно-експертния орган финансова комисия към ИА НФЦ

В изпълнение на процедурата съгласно Правилата за определяне участието на […]
29.10.2021

Назначени са съставите на Националната художествена комисия за отделните видове кино

Заповедта можете да видите тук.
ONLINE EXCHANGE
Български