Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 100 от 15.04.2022 - Промяна член Приемателна комисия pdf
3 ЗАПОВЕД № 103 от 18.04.2022 - Проекти за разгжлеждане от приемателна комисия pdf
4 ЗАПОВЕД № 163 от 03.06.2022 - Сесия на приемателна комисия, резултати pdf
5 ЗАПОВЕД № 176от 06.06.2022 pdf
6 ЗАПОВЕД № 242 от 02.08.2022 pdf
7 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
8 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
9 ЗАПОВЕД № 289 от 20.09.2022 - Нареждане за издаване на сертификат за завършен културен продукт, филми pdf
10 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
11 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
12 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
13 ЗАПОВЕД № 320 от 14.10.2022 - Проекти, определени за приемателна комисия за оценка pdf
14 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИИ - 18.10.2022 г. pdf
15 ЗАПОВЕД № 333 от 20.10.2022 - Определяне на филми за разглеждане от приемателна комисия pdf
16 ЗАПОВЕД № 338 от 26.10.2022 - Приемателна комисия - назначаване членове pdf
17 ЗАПОВЕД № 358 от 02.11.2022 - Определяне на филми за разглеждане от приемателна комисия pdf
18 ЗАПОВЕД № 379 от 11.11.2022 - Резултати от проведена Приемателна комисия pdf
19 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
20 Заповед № 414 от 25.11.2022 pdf
21 ЗАПОВЕД № 417 от 30.11.2022 - насочване към приемателна комисия за оценка на филм Български кораб потъва, прод. Гала филм pdf
22 ЗАПОВЕД № 429 от 09.12.2022 - Издаване на сертификат за завършен културен продукт pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български