Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии сериали - 08.02.2023 pdf
3 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
4 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
5 ЗАПОВЕД № 45 от 01.03.2023 - Назначаване на комисии - НХКИК сериеали, НХКДК сериали, НХКАК сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
7 ЗАПОВЕД № 55 от 21.03.2023 - Изменение на Заповед № 45 от 01.03.2023 г. Смяна на членове в комисиите за сериали pdf
8 Проекти, допуснати за разглеждане - игрални сериали - първи състав - 2023 doc
9 Протокол № 1 pdf
10 ЗАПОВЕД № 95 от 02.05.2023 pdf
11 ЗАПОВЕД № 96 от дата 02.05.2023 pdf
12 Обобщени оценъчни карти игрални сериали Първи състав 2023 pdf
13 ПРОТОКОЛ Жребии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
14 ЗАПОВЕД № 195 от 23.08.2023 - Назначаване членове комисии НХКИК, НХКДК, НХКАК сериали pdf
15 Проекти, допуснати за разглеждане - игрални сериали - втора сесия 2023 г. pdf
16 ЗАПОВЕД № 232 от 03.10.2023 - Определяне на нови дати на заседания на НХК игрални сериали и НХК документални сериали pdf
17 ЗАПОВЕД № 290 от 01.11.2023 - смяна член НХК игрални сериали pdf
18 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
19 Протокол № 02 06.11.2023 НХКИС pdf
20 Протокол № 03 06.11.2023 НХКИС pdf
21 Обобщени карти 06.11.2023 НХКИСмк pdf
22 Обобщени карти 06.11.2023 НХКИС1 pdf
23 ЗАПОВЕД № 306 от 08.11.2023 - Определяне проекти за финансиране на игрални сериали pdf
24 ЗАПОВЕД № 307 от 08.11.2023 - Недопускане до финансиране на проекти сериали pdf
25 ЗАПОВЕД № 308 от 08.11.2023 - Определяне за финансиране проект международна копродукция сериали pdf
26 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
27 ЗАПОВЕД № 322 от 21.11.2023 - Изменение на Заповед 306 от 08.11.2023, одобрени проекти pdf
28 ЗАПОВЕД № 323 от 21.11.2023 - Изменение на Заповед 307 от 08.11.2023, не одобрени проекти pdf
29 Приложение 1 към Протокол 02 от 06.11.2023 НХКИС pdf
1 Заповед №48 от 04.03.2022 - Назначаване на НХК за сериали pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
3 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства doc
4 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
5 ЗАПОВЕД № 147 от 16.05.2022 - Смяна член Комисия за документални сериали pdf
6 ЗАПОВЕД № 184 от 09.06.2022 - Промяна дати на заседанията на комисиите - НХК игрални сериали, документални сериали, анимационни сериали pdf
7 ЗАПОВЕД № 206 от 27.06.2022 - Промяна заповед № 48 от 04.03.2022, Смяна членове НХК игрални сериали и НХК документални сериали pdf
8 ЗАПОВЕД № 224 от 18.07.2022 - Нови дати на заседанията на комисиите по игрални, документални и анимационни сериали pdf
9 ЗАПОВЕД № 226 от 19.07.2022 pdf
10 Заповед № 248 04.08.2022 г. pdf
11 Заповед № 251 допуснати проекти до ФК след решение на НХКИК от 05.08.2022 pdf
12 Заповед № 252 недопуснати проекти до ФК след решение на НХКИС от 05.08.2022 г. pdf
13 Заповед № 253 Допуснати проекти международни копродукции след решение на НХКИС от 05.08.2022 г pdf
14 Протокол № 1 pdf
15 Протокол № 2 pdf
16 Обобщени оценъчни карти игрални сериали pdf
17 Обобщена оценъчна карта "Операция Сабя" pdf
18 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
19 Списък на допуснати проекти за игрални сериали - Втора сесия doc
20 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
21 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
22 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
23 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
24 ЗАПОВЕД № 327 от 18.10.2022 - Назначаване комисии НХК игрални, документални и анимационни сериали pdf
25 ЗАПОВЕД № 348 от 31.10.2022 - Определяне на редовни конкурсни сесии за производство на сериали pdf
26 ЗАПОВЕД № 384 от 14.11.2022 - определяне на нова дата за разглеждане на трансгранични сериали, международна копродукция pdf
27 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
28 ЗАПОВЕД № 396 от 22.11.2022 - Промяна на дата за провеждане сесия производство на игрални сериали pdf
29 Протокол НХКИС 25.11.2202 pdf
30 Обобщени карти НХКИС 25.11.2022 pdf
31 ЗАПОВЕД № 412 от 25.11.2022 - Определяне проект за производство - игрален сериал pdf
32 ЗАПОВЕД № 413 от 25.11.2022 - недопускане до финансиране на игрелни сериали pdf
ONLINE EXCHANGE
Български