Дейност

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 45 от 25.02.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР, 28.02.2022 pdf
3 ЗАПОВЕД № 74 от 25.03.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР - 31.03.2022 pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 101 от 15.04.2022 - Свикване заседание на комисия по възстановяване на разходи pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 115 от 26.04.2022- Насрочване дата за комисия pdf
8 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
9 ЗАПОВЕД № 126 от 04.05.2022 - Отмяна заповед № 101 от 15.04.2022 и 115 от 26.04.2022 - отмяна заседание на комисията за възстановяване на разходи на 04.05.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 127 от 04.05.2022 - Свикване на заседание на комисията по възстановяване на разходи на 10.05.2022 г. pdf
11 ЗАПОВЕД № 133 от 05.05.2022 - определяне нов секретар на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 154 от 27.05.2022 - Свикване на комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
13 ЗАПОВЕД № 157 от 30.05.2022 - Смяна на експерт в комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
14 ЗАПОВЕД № 183 от 09.06.2022 - Утвърждаване на методически указания за прилагането на разпоредбите, свързани с предоставянето на държавни помощи за възстановяване на разходи и сериали pdf
15 ЗАПОВЕД № 200 от 23.06.2022 - Свикване на комисия НКОПВР pdf
16 ЗАПОВЕД № 209 от 30.06.2022 - Отменяне на заседание на комисията по възстановяване на разходи pdf
17 ЗАПОВЕД № 225 от 18.07.2022 - Назначаване на нов секретар на Комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
18 ЗАПОВЕД № 230 от 21.07.2022 - Определяне дата на заседание на НКОПВР pdf
19 Заповед № 256 от 10.08.2022 pdf
20 Заповед № 260 от 17.08.2022 pdf
21 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
22 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
23 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
24 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
25 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
26 ЗАПОВЕД № 295 от 26.09.2022 pdf
27 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ - 12.10.2022 pdf
28 ЗАПОВЕД № 339 от 24.10.2022 - Назначаване на състав НКОПВР pdf
29 ЗАПОВЕД № 346 от 31.10.2022г. - смяна на членове на НКОПВР pdf
30 ЗАПОВЕД № 373 0т 09.11.2022г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
31 Заповед № 386 от 15.11.2022г., допълване на заповед № 373 от 09.11.2022г. pdf
32 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
33 Удостоверение № 23 от 21.11.22г. - Калуня-Каля pdf
34 Удостоверение № 24 от 21.11.22г. - Издирвания pdf
35 Удостовврение № 25 от 21.11.22г. - Сватбен воал 6 pdf
36 Удостоверение № 26 от 21.11.22г. - За цялото човечество pdf
37 Протокол № 8 от 21.11.22г. pdf
38 ЗАПОВЕД № 416 от 28.11.2022 - Свикване на заседание Комисия по оценка на за проекти възстановяване на разходи pdf
39 Протокол № 9 от 02.12.2022г. pdf
40 Удостоверение № 27 от 02.12.2022г. - Белязани мъже pdf
41 Удостоверение № 28 от 02.12.2022г. - Ларго Уинч pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 Заповед № 12 от 11.01.2023 за предстоящо заседание НКОПВР pdf
3 Заповед № 20 от 30.01.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
4 Заповед № 21 от 02.02.2023г. - изменение на Заповед № 20 - свикване на заседание на НКОПВР pdf
5 Протокол № 2 от 09.02.2023г. - от проведено заседание на НКОПВР pdf
6 Удостоверение № 2 от 09.02.2023г. - Светът ще трепери pdf
7 Удостоверение № 3 от 09.02.2023г. - Гунди pdf
8 Удостоверение № 4 от 09.02.2023г. - Гласът на вярата pdf
9 Удостоверение № 5 от 09.02.2023г. - Пожарникари pdf
10 Удостоверение № 6 от 09.02.2023г. - Франклин pdf
11 Заповед № 39 от 27.02.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
13 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
14 ЗАПОВЕД № 46 от 02.03.2023 - Допълване заповед № 39 от 27.02.2023 pdf
15 Протокол № 03 от 06.03.2023г. - НКОПВР pdf
16 Удостоверение № 07 от 06.03.2023г. - Любовта ми говори на гръцки pdf
17 Удостоверение № 08 от 06.03.2023г. - Хелбой pdf
18 Удостоверение № 09 от 06.03.2023г. - Не мърдай pdf
19 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
20 ЗАПОВЕД № 69 от 05.04.2023 - Провеждане на заседание на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
21 Удостоверение № 10 от 10.04.2023г. - Рожден Ден pdf
22 Удостоверение № 11 от 10.04.2023г. - Откритие на времето pdf
23 Удостоверение № 12 от 10.04.2023г. - Коледният Базар pdf
24 Удостоверение № 13 от 10.04.2023г. - Господин Азнавур pdf
25 Протокол № 4 от 10.04.2023г. - След проведено заседание на НКОПВР pdf
26 ЗАПОВЕД № 97 oт 02.05.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
27 Протокол № 5 от 09.05.2023г pdf
28 Удостоверение № 14 от 09.05.2023 - Скрити в мрака pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български