Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 9 от 19.01.2024 - Смяна дата на заседание на НКОПВР pdf
2 ЗАПОВЕД № 10 от 23.01.2024 - Смяна на член на НКОПВР за заседание на 24.01.2024 pdf
3 Протокол № 11 от 24.01.24 г. НКОПВР pdf
4 Удостоверение № 33 от 24.01.2024 г. Освобождаване pdf
5 ЗАПОВЕД № 31 от 09.02.2024 - Изменение и допълнение на т.IIIот Заповед № 321 от 17.11.2024 г. Определяне размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 61 от 11.03.2024 - Свикване на комисия по възстановяване на разходи 15.03.2024, 10.30ч pdf
7 ЗАПОВЕД №68 от 18.03.2024 - Изменение на заповед № 61 от 11.03.2024, смяна дата на заседание на НКОПВР pdf
8 Удостоверение № 1 от 22.03.2024 г. НАДМОЩИЕ pdf
9 Удостоверение № 2 от 22.03.2024 г. ЗАЧАТИЕ СЛЕД ВЕЛИКДЕН pdf
10 Удостоверение № 3 от 22.03.2024 г. БЕЗМИЛОСТЕН ЛОВ pdf
11 Удостоверение № 4 от 22.03.2024 г. ДИВЕЧ pdf
12 Удостоверение № 5 от 22.03.2024 г. ПРОПАДАНЕ В ЛЕДА pdf
13 Удостоверение № 6 от 22.03.2024 г. ПРОЛЕТ В ТЕЛ АВИВ pdf
14 Удостоверение № 7 от 22.03.2024 г. ДА ВКУСИШ ПАРИЖ pdf
15 Протокол № 1 от 22.03.2024 НКОПВР pdf
16 Заповед № 95 от 19.04.2024 г. свикване заседание НКОПВР pdf
17 Заповед № 96 от 1.04.2024 г. заместване член състав комисия pdf
18 Заповед № 113 от 25.04.2024 г. проекти възстановяване на разходи pdf
19 Удостоверение за регистрация WATCH DOGS pdf
20 Удостоверение за регистрация ПОЛЕТ 298 pdf
21 Удостоверение за регистрация МАК УОЛТЪР pdf
22 Удостоверение за регистрация МАЙК pdf
23 Удостоверение за регистрация ИСТОРИЯ XY pdf
24 ЗАПОВЕД № 128 от 15.05.2024 - насрочване на дата за заседание на Комисията за възстановяване на разходи pdf
25 Заповед 138 от 27.05.24 одобрени проекти pdf
26 Удостоверение за регистрация КОНТРОЛ pdf
27 Удостоверение за регистрация МАЛКАТА РОЗА pdf
28 Удостоверение за регистрация ЧУДОВИЩНИ ВЪЛНИ pdf
29 Удостоверение за регистрация ШАФЕРИТЕ pdf
30 Удостоверение за регистрация ЗАВРЪЩАНЕ НА ИЗТОК pdf
31 Заповед 159 от 05.06.24 г. за изм. и доп. Заповед 298 от 03.11.23 г. жребий състав комисии pdf
32 Заповед 163 от 07.06.2024 г. насрочване заседание НКОПВР pdf
33 Заповед 181 от 19.06.24 г. одобрени проекти втзстановяване разходи pdf
34 Удостоверение 18 от 19.06.2024 г. Гранд Хотел Балкан pdf
35 Удостоверение 19 от 19.06.24 г. Замъгление pdf
36 Удостоверение 20 от 19.06.24 г. Ян Бибиян pdf
37 Удостоверение 21 от 19.06.24 г. Последната престрелка pdf
38 ПРОТОКОЛ - 03.07.2024 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 Заповед № 12 от 11.01.2023 за предстоящо заседание НКОПВР pdf
3 Заповед № 20 от 30.01.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
4 Заповед № 21 от 02.02.2023г. - изменение на Заповед № 20 - свикване на заседание на НКОПВР pdf
5 Протокол № 2 от 09.02.2023г. - от проведено заседание на НКОПВР pdf
6 Удостоверение № 2 от 09.02.2023г. - Светът ще трепери pdf
7 Удостоверение № 3 от 09.02.2023г. - Гунди pdf
8 Удостоверение № 4 от 09.02.2023г. - Гласът на вярата pdf
9 Удостоверение № 5 от 09.02.2023г. - Пожарникари pdf
10 Удостоверение № 6 от 09.02.2023г. - Франклин pdf
11 Заповед № 39 от 27.02.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
13 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
14 ЗАПОВЕД № 46 от 02.03.2023 - Допълване заповед № 39 от 27.02.2023 pdf
15 Протокол № 03 от 06.03.2023г. - НКОПВР pdf
16 Удостоверение № 07 от 06.03.2023г. - Любовта ми говори на гръцки pdf
17 Удостоверение № 08 от 06.03.2023г. - Хелбой pdf
18 Удостоверение № 09 от 06.03.2023г. - Не мърдай pdf
19 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
20 ЗАПОВЕД № 69 от 05.04.2023 - Провеждане на заседание на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
21 Удостоверение № 10 от 10.04.2023г. - Рожден Ден pdf
22 Удостоверение № 11 от 10.04.2023г. - Откритие на времето pdf
23 Удостоверение № 12 от 10.04.2023г. - Коледният Базар pdf
24 Удостоверение № 13 от 10.04.2023г. - Господин Азнавур pdf
25 Протокол № 4 от 10.04.2023г. - След проведено заседание на НКОПВР pdf
26 ЗАПОВЕД № 97 oт 02.05.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
27 Протокол № 5 от 09.05.2023г pdf
28 Удостоверение № 14 от 09.05.2023 - Скрити в мрака pdf
29 ЗАПОВЕД № 117 oт 31.05.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
30 ЗАПОВЕД № 124 oт 31.05.2023г., Изменение на ЗАПОВЕД № 117 oт 31.05.2023г. pdf
31 ПРОТОКОЛ след жребии за състава на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
32 Удостоверение № 15 от 13.06.2023г. - Любов във Венеция pdf
33 Удостоверение № 16 от 13.06.2023г. - Голямата амбиция pdf
34 Протокол № 6 от 13.06.2023г pdf
35 ЗАПОВЕД № 167 oт 07.07.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
36 ЗАПОВЕД № 173 oт 12.07.2023г., допълване на заповед № 167 pdf
37 Протокол № 7 от 14.07.2023 г. - НКОПВР pdf
38 Удостоверение № 17 от 14.07.2023г. - Деянията на Апостолите pdf
39 Удостоверение № 18 от 14.07.2023г. - Римски Войн Soldier of Rome pdf
40 Удостоверение № 19 от 14.07.2023г. - Убийствена Дружина Murder Company pdf
41 Удостоверение № 20 от 14.07.2023г. - Голи ръце Mani nude pdf
42 Удостоверение № 21 от 14.07.2023г. - Не затваряй очи pdf
43 ЗАПОВЕД № 183 oт 02.08.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
44 ЗАПОВЕД № 188 oт 11.08.2023г., изменяне и допълване на заповед № 183 от 02.08.2023 г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
45 Протокол № 8 от 16.08.2023г pdf
46 Удостоверение № 22 от 16.08.2023г. - Изгубена в Джейн Остин Lost in Jane Austen pdf
47 Удостоверение № 23 от 16.08.2023г. - Музиката Създава История Music Makes Hiatory pdf
48 ЗАПОВЕД № 217 oт 11.09.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
49 Удостоверение № 24 от 26.09.2023г. - Човекът без минало The man with no past pdf
50 Удостоверение № 25 от 26.09.2023г. - Тревожност pdf
51 Удостоверение № 26 от 26.09.2023г. - Мечтаното приключение pdf
52 Протокол № 9 от 26.09.2023г pdf
53 ЗАПОВЕД № 239 oт 10.10.2023г., нов секретар НКОПВР pdf
54 ЗАПОВЕД № 251 от 13.10.2023 - Свикване на зеседание на НКОПВР pdf
55 Заповед № 252 от 17.10.23 изменение дата заседание pdf
56 ЗАПОВЕД № 291 от 02.11.2023 - Назначаване състав на Национална комисия по оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
57 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
58 ЗАПОВЕД № 305 от 08.11.2023 смяна член от състава на НКОПВР pdf
59 ЗАПОВЕД № 310 от 08.11.2023 промяна дата заседание НКОПВР pdf
60 Протокол № 10 от 13.11.23 заседание НКОПВР pdf
61 Удостоверение № 27 от 13.11.23 г. Кралско коледно имение pdf
62 Удостоверение № 28 от 13.11.23 г. Убийствена мода pdf
63 Удостоверение № 29 от 13.11.23 г. Непознати pdf
64 Удостоверение № 30 от 13.11.23 г. Жътварят pdf
65 Удостоверение № 31 от 13.11.23 г. Разум и чувства pdf
66 Удостоверение № 32 от 13.11.23 г. Светът на съпругите pdf
67 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
68 ЗАПОВЕД №342 от 05.12.2023 - Свикване на заседание на комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
69 ЗАПОВЕД № 343 от 05.12.2023 - Промяна на член комисия по възстановяване на разходи pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 45 от 25.02.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР, 28.02.2022 pdf
3 ЗАПОВЕД № 74 от 25.03.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР - 31.03.2022 pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 101 от 15.04.2022 - Свикване заседание на комисия по възстановяване на разходи pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 115 от 26.04.2022- Насрочване дата за комисия pdf
8 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
9 ЗАПОВЕД № 126 от 04.05.2022 - Отмяна заповед № 101 от 15.04.2022 и 115 от 26.04.2022 - отмяна заседание на комисията за възстановяване на разходи на 04.05.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 127 от 04.05.2022 - Свикване на заседание на комисията по възстановяване на разходи на 10.05.2022 г. pdf
11 ЗАПОВЕД № 133 от 05.05.2022 - определяне нов секретар на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 154 от 27.05.2022 - Свикване на комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
13 ЗАПОВЕД № 157 от 30.05.2022 - Смяна на експерт в комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
14 ЗАПОВЕД № 183 от 09.06.2022 - Утвърждаване на методически указания за прилагането на разпоредбите, свързани с предоставянето на държавни помощи за възстановяване на разходи и сериали pdf
15 ЗАПОВЕД № 200 от 23.06.2022 - Свикване на комисия НКОПВР pdf
16 ЗАПОВЕД № 209 от 30.06.2022 - Отменяне на заседание на комисията по възстановяване на разходи pdf
17 ЗАПОВЕД № 225 от 18.07.2022 - Назначаване на нов секретар на Комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
18 ЗАПОВЕД № 230 от 21.07.2022 - Определяне дата на заседание на НКОПВР pdf
19 Заповед № 256 от 10.08.2022 pdf
20 Заповед № 260 от 17.08.2022 pdf
21 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
22 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
23 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
24 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
25 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
26 ЗАПОВЕД № 295 от 26.09.2022 pdf
27 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ - 12.10.2022 pdf
28 ЗАПОВЕД № 339 от 24.10.2022 - Назначаване на състав НКОПВР pdf
29 ЗАПОВЕД № 346 от 31.10.2022г. - смяна на членове на НКОПВР pdf
30 ЗАПОВЕД № 373 0т 09.11.2022г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
31 Заповед № 386 от 15.11.2022г., допълване на заповед № 373 от 09.11.2022г. pdf
32 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
33 Удостоверение № 23 от 21.11.22г. - Калуня-Каля pdf
34 Удостоверение № 24 от 21.11.22г. - Издирвания pdf
35 Удостовврение № 25 от 21.11.22г. - Сватбен воал 6 pdf
36 Удостоверение № 26 от 21.11.22г. - За цялото човечество pdf
37 Протокол № 8 от 21.11.22г. pdf
38 ЗАПОВЕД № 416 от 28.11.2022 - Свикване на заседание Комисия по оценка на за проекти възстановяване на разходи pdf
39 Протокол № 9 от 02.12.2022г. pdf
40 Удостоверение № 27 от 02.12.2022г. - Белязани мъже pdf
41 Удостоверение № 28 от 02.12.2022г. - Ларго Уинч pdf
ONLINE EXCHANGE
Български