Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 9 от 19.01.2024 - Смяна дата на заседание на НКОПВР pdf
2 ЗАПОВЕД № 10 от 23.01.2024 - Смяна на член на НКОПВР за заседание на 24.01.2024 pdf
3 Протокол № 11 от 24.01.24 г. НКОПВР pdf
4 Удостоверение № 33 от 24.01.2024 г. Освобождаване pdf
5 ЗАПОВЕД № 31 от 09.02.2024 - Изменение и допълнение на т.IIIот Заповед № 321 от 17.11.2024 г. Определяне размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 61 от 11.03.2024 - Свикване на комисия по възстановяване на разходи 15.03.2024, 10.30ч pdf
7 ЗАПОВЕД №68 от 18.03.2024 - Изменение на заповед № 61 от 11.03.2024, смяна дата на заседание на НКОПВР pdf
8 Удостоверение № 1 от 22.03.2024 г. НАДМОЩИЕ pdf
9 Удостоверение № 2 от 22.03.2024 г. ЗАЧАТИЕ СЛЕД ВЕЛИКДЕН pdf
10 Удостоверение № 3 от 22.03.2024 г. БЕЗМИЛОСТЕН ЛОВ pdf
11 Удостоверение № 4 от 22.03.2024 г. ДИВЕЧ pdf
12 Удостоверение № 5 от 22.03.2024 г. ПРОПАДАНЕ В ЛЕДА pdf
13 Удостоверение № 6 от 22.03.2024 г. ПРОЛЕТ В ТЕЛ АВИВ pdf
14 Удостоверение № 7 от 22.03.2024 г. ДА ВКУСИШ ПАРИЖ pdf
15 Протокол № 1 от 22.03.2024 НКОПВР pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
2 Заповед № 12 от 11.01.2023 за предстоящо заседание НКОПВР pdf
3 Заповед № 20 от 30.01.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
4 Заповед № 21 от 02.02.2023г. - изменение на Заповед № 20 - свикване на заседание на НКОПВР pdf
5 Протокол № 2 от 09.02.2023г. - от проведено заседание на НКОПВР pdf
6 Удостоверение № 2 от 09.02.2023г. - Светът ще трепери pdf
7 Удостоверение № 3 от 09.02.2023г. - Гунди pdf
8 Удостоверение № 4 от 09.02.2023г. - Гласът на вярата pdf
9 Удостоверение № 5 от 09.02.2023г. - Пожарникари pdf
10 Удостоверение № 6 от 09.02.2023г. - Франклин pdf
11 Заповед № 39 от 27.02.2023г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
13 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
14 ЗАПОВЕД № 46 от 02.03.2023 - Допълване заповед № 39 от 27.02.2023 pdf
15 Протокол № 03 от 06.03.2023г. - НКОПВР pdf
16 Удостоверение № 07 от 06.03.2023г. - Любовта ми говори на гръцки pdf
17 Удостоверение № 08 от 06.03.2023г. - Хелбой pdf
18 Удостоверение № 09 от 06.03.2023г. - Не мърдай pdf
19 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
20 ЗАПОВЕД № 69 от 05.04.2023 - Провеждане на заседание на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
21 Удостоверение № 10 от 10.04.2023г. - Рожден Ден pdf
22 Удостоверение № 11 от 10.04.2023г. - Откритие на времето pdf
23 Удостоверение № 12 от 10.04.2023г. - Коледният Базар pdf
24 Удостоверение № 13 от 10.04.2023г. - Господин Азнавур pdf
25 Протокол № 4 от 10.04.2023г. - След проведено заседание на НКОПВР pdf
26 ЗАПОВЕД № 97 oт 02.05.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
27 Протокол № 5 от 09.05.2023г pdf
28 Удостоверение № 14 от 09.05.2023 - Скрити в мрака pdf
29 ЗАПОВЕД № 117 oт 31.05.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
30 ЗАПОВЕД № 124 oт 31.05.2023г., Изменение на ЗАПОВЕД № 117 oт 31.05.2023г. pdf
31 ПРОТОКОЛ след жребии за състава на Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
32 Удостоверение № 15 от 13.06.2023г. - Любов във Венеция pdf
33 Удостоверение № 16 от 13.06.2023г. - Голямата амбиция pdf
34 Протокол № 6 от 13.06.2023г pdf
35 ЗАПОВЕД № 167 oт 07.07.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
36 ЗАПОВЕД № 173 oт 12.07.2023г., допълване на заповед № 167 pdf
37 Протокол № 7 от 14.07.2023 г. - НКОПВР pdf
38 Удостоверение № 17 от 14.07.2023г. - Деянията на Апостолите pdf
39 Удостоверение № 18 от 14.07.2023г. - Римски Войн Soldier of Rome pdf
40 Удостоверение № 19 от 14.07.2023г. - Убийствена Дружина Murder Company pdf
41 Удостоверение № 20 от 14.07.2023г. - Голи ръце Mani nude pdf
42 Удостоверение № 21 от 14.07.2023г. - Не затваряй очи pdf
43 ЗАПОВЕД № 183 oт 02.08.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
44 ЗАПОВЕД № 188 oт 11.08.2023г., изменяне и допълване на заповед № 183 от 02.08.2023 г. - свикване на заседание на НКОПВР pdf
45 Протокол № 8 от 16.08.2023г pdf
46 Удостоверение № 22 от 16.08.2023г. - Изгубена в Джейн Остин Lost in Jane Austen pdf
47 Удостоверение № 23 от 16.08.2023г. - Музиката Създава История Music Makes Hiatory pdf
48 ЗАПОВЕД № 217 oт 11.09.2023г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
49 Удостоверение № 24 от 26.09.2023г. - Човекът без минало The man with no past pdf
50 Удостоверение № 25 от 26.09.2023г. - Тревожност pdf
51 Удостоверение № 26 от 26.09.2023г. - Мечтаното приключение pdf
52 Протокол № 9 от 26.09.2023г pdf
53 ЗАПОВЕД № 239 oт 10.10.2023г., нов секретар НКОПВР pdf
54 ЗАПОВЕД № 251 от 13.10.2023 - Свикване на зеседание на НКОПВР pdf
55 Заповед № 252 от 17.10.23 изменение дата заседание pdf
56 ЗАПОВЕД № 291 от 02.11.2023 - Назначаване състав на Национална комисия по оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
57 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
58 ЗАПОВЕД № 305 от 08.11.2023 смяна член от състава на НКОПВР pdf
59 ЗАПОВЕД № 310 от 08.11.2023 промяна дата заседание НКОПВР pdf
60 Протокол № 10 от 13.11.23 заседание НКОПВР pdf
61 Удостоверение № 27 от 13.11.23 г. Кралско коледно имение pdf
62 Удостоверение № 28 от 13.11.23 г. Убийствена мода pdf
63 Удостоверение № 29 от 13.11.23 г. Непознати pdf
64 Удостоверение № 30 от 13.11.23 г. Жътварят pdf
65 Удостоверение № 31 от 13.11.23 г. Разум и чувства pdf
66 Удостоверение № 32 от 13.11.23 г. Светът на съпругите pdf
67 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
68 ЗАПОВЕД №342 от 05.12.2023 - Свикване на заседание на комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
69 ЗАПОВЕД № 343 от 05.12.2023 - Промяна на член комисия по възстановяване на разходи pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 ЗАПОВЕД № 45 от 25.02.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР, 28.02.2022 pdf
3 ЗАПОВЕД № 74 от 25.03.2022 - Свикване на заседание на НКОПВР - 31.03.2022 pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 101 от 15.04.2022 - Свикване заседание на комисия по възстановяване на разходи pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 115 от 26.04.2022- Насрочване дата за комисия pdf
8 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
9 ЗАПОВЕД № 126 от 04.05.2022 - Отмяна заповед № 101 от 15.04.2022 и 115 от 26.04.2022 - отмяна заседание на комисията за възстановяване на разходи на 04.05.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 127 от 04.05.2022 - Свикване на заседание на комисията по възстановяване на разходи на 10.05.2022 г. pdf
11 ЗАПОВЕД № 133 от 05.05.2022 - определяне нов секретар на НКОПВР pdf
12 ЗАПОВЕД № 154 от 27.05.2022 - Свикване на комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
13 ЗАПОВЕД № 157 от 30.05.2022 - Смяна на експерт в комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
14 ЗАПОВЕД № 183 от 09.06.2022 - Утвърждаване на методически указания за прилагането на разпоредбите, свързани с предоставянето на държавни помощи за възстановяване на разходи и сериали pdf
15 ЗАПОВЕД № 200 от 23.06.2022 - Свикване на комисия НКОПВР pdf
16 ЗАПОВЕД № 209 от 30.06.2022 - Отменяне на заседание на комисията по възстановяване на разходи pdf
17 ЗАПОВЕД № 225 от 18.07.2022 - Назначаване на нов секретар на Комисията за оценка на проекти за възстановяване на разходи pdf
18 ЗАПОВЕД № 230 от 21.07.2022 - Определяне дата на заседание на НКОПВР pdf
19 Заповед № 256 от 10.08.2022 pdf
20 Заповед № 260 от 17.08.2022 pdf
21 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
22 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
23 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
24 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
25 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
26 ЗАПОВЕД № 295 от 26.09.2022 pdf
27 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ - 12.10.2022 pdf
28 ЗАПОВЕД № 339 от 24.10.2022 - Назначаване на състав НКОПВР pdf
29 ЗАПОВЕД № 346 от 31.10.2022г. - смяна на членове на НКОПВР pdf
30 ЗАПОВЕД № 373 0т 09.11.2022г., свикване на заседание на НКОПВР pdf
31 Заповед № 386 от 15.11.2022г., допълване на заповед № 373 от 09.11.2022г. pdf
32 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
33 Удостоверение № 23 от 21.11.22г. - Калуня-Каля pdf
34 Удостоверение № 24 от 21.11.22г. - Издирвания pdf
35 Удостовврение № 25 от 21.11.22г. - Сватбен воал 6 pdf
36 Удостоверение № 26 от 21.11.22г. - За цялото човечество pdf
37 Протокол № 8 от 21.11.22г. pdf
38 ЗАПОВЕД № 416 от 28.11.2022 - Свикване на заседание Комисия по оценка на за проекти възстановяване на разходи pdf
39 Протокол № 9 от 02.12.2022г. pdf
40 Удостоверение № 27 от 02.12.2022г. - Белязани мъже pdf
41 Удостоверение № 28 от 02.12.2022г. - Ларго Уинч pdf
ONLINE EXCHANGE
Български