Авторски права

Как се уреждат права за ползване на български филми създадени до 1993 година?

В случай, че ползвател желае да използва (показва/излъчва) български филми или откъси от тях, създадени до 1993 година следва да уреди правата си за това използване с правоносителите на авторски (сценарист, режисьор, оператор и композитор) и сродни права (продуцент и артисти-изпълнители), чрез сключването на договори.

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ , съгласно § 51, ал. 5 от ПЗР на ЗАПСП упражнява продуцентските права върху българските игрални, документални и анимационни филми, произведени от Държавно предприятие (Главна дирекция, Държавно обединение, Творческо-стопанско обединение) "Българска кинематография", Студия за игрални филми "Бояна", Студия за анимационни филми "София" и Студия за научно-популярни и документални филми "Време" /изключение правят филмите произведени по поръчка на Българска национална телевизия/.

Предоставянето на продуцентските права се осъществява чрез сключването на договор между ИА НФЦ и ползвателя, в който се уговоря срокът, територията, обема на права, за кои филми се отнася и цената.

Изпълнителна агенция „Национален филмов център” няма изискуемите се по ЗАПСП договори с авторите (сценарист, режисьор, оператор и композитор) и актьорите (носители на сродни права на артист-изпълнител) на филмите създадени до 1993 година, поради което тези права следва да бъдат уредени с останалите правоносители от всеки ползвател.

В по-голямата си част тези права се представляват от дружества за колективно управление, в случая „Филмаутор“ – представляващи авторските права на режисьор, сценарист и оператор, „Музикаутор“, представляващи авторските права на авторите на музиката във филмите и „Артистаутор“ – представляващи сродните на авторските права на артисти-изпълнителите на главни роли. За да бъдат договорени правата по използването на филмите е необходимо да бъде постигнато споразумение за използването им с всеки от горепосочените представители.

Координатите за връзка с дружествата са колективно управление на права са:

Сдружение „ФИЛМАУТОР”
Адрес: гр. София 1000, Ул. „Луи Леже” № 2
Тел./факс: (+ 359 2) 987 32 34
Ел. поща: [email protected]
Мария Палаурова – Изпълнителен директор

Сдружение „МУЗИКАУТОР”
София 1000, ул. "Будапеща" 17, ет. 4
Тел: 0700 10 350 (на цената на един градски разговор за абонати на фиксираната мрежа на Виваком)
Тел: +359 (02) 9890264
Ел. поща: [email protected]
Иван Димитров - Изпълнителен директор
Ел. поща: [email protected]
www.musicautor.org

Сдружение „АРТИСТАУТОР”
Адрес: София 1000, Ул. „Искър” № 68-70, тел. 02 988 33 01
Тел.: 0888 778 305
Ел. поща: [email protected]
Симеон Христов – Изпълнителен директор
https://artistauthor.bg
ONLINE EXCHANGE
Български