Фестивали

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилник за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с промоцията на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в част трета ППЗФИ.

Агенцията подпомага промоцията на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино под формата на целеви финансови средства за рекламни материали, филмови копия, субтитрирането им и други разходи, свързани с представянето им.
1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 27.02.2019 24.04.2019 28.08.2019 23.10.2019
Обработване на документи 15.03.2019 15.05.2019 13.09.2019 07.11.2019
Дата на заседание - - - -


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български