Кандидатстване пред комисиите на НФЦ

Проекти за производство игрални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 20.01.2023 02.03.2023 21.07.2023 01.09.2023
Дата на заседание 24.02.2023 30.05.2023 25.08.2023 28.11.2023


Проекти за производство на документални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 20.01.2023 09.03.2023 21.07.2023 08.09.2023
Дата на заседание 23.02.2023 28.04.2023 24.08.2023 27.10.2023


Проекти за производство на анимационни сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 20.01.2023 16.03.2023 21.07.2023 15.09.2023
Дата на заседание 22.02.2023 21.04.2023 23.08.2022 20.10.2023


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - копродукция на сериали pdf

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български