Кандидатстване пред комисиите на НФЦ

Проекти за производство игрални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 28.01.2022 01.04.2022 22.07.2022 30.09.2022
Дата на заседание 09.03.2022 27.05.2022 07.09.2022 25.11.2022


Проекти за производство на документални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 28.01.2022 04.03.2022 22.07.2022 16.09.2022
Дата на заседание 10.03.2022 29.04.2022 08.09.2022 28.10.2022


Проекти за производство на анимационни сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 28.01.2022 25.02.2022 22.07.2022 02.09.2022
Дата на заседание 11.03.2022 15.04.2022 09.09.2022 14.10.2022


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - копродукция на сериали pdf

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български