Кандидатстване пред комисиите на НФЦ

Проекти за производство игрални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 08.03.2024 02.08.2024
Дата на заседание 26.04.2024 23.10.2024


Проекти за производство на документални сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 15.03.2024 09.08.2024
Дата на заседание 03.05.2024 01.11.2024


Проекти за производство на анимационни сериали - международни копродукции

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 22.03.2024 16.08.2024
Дата на заседание 10.05.2024 08.11.2024


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа.

След изтичане на крайните срокове за приемане на документи за конкурсните сесии през 2022 г. по т. І и ІІ, същите на основание чл.45, ал.5 от ППЗФИ ще бъдат проверени служебно в срок от 10 работни дни за съответствие с изискванията по ППЗФИ.


Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - копродукция на сериали pdf

ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 Заявление трансграничнен проект сериал doc
2 Приложение 7 към чл. 42 ал. 2 т. 3 Декларации за държавни помощи производство на сериали doc
ONLINE EXCHANGE
Български