Уточнение във връзка с Регистъра по чл. 15 от ЗФИ

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български