Със заповед на министъра на здравеопазването е разрешено ограниченото посещение на киносалоните

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български