Среща между делегати от „Евроимаж“ и български представители на тема „Равнопоставеност на заетостта и заплащането в аудиовизуалната индустрия“

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български