Среща между делегати от “Евроимаж” и български представители на тема „Равнопоставеност на заетостта и заплащането в аудиовизуалната индустрия“

ONLINE EXCHANGE
Български