Селекция от четири реставрирани архивни филми, под надслов ,,Лято в стара България‘‘, ще бъде показана за първи път във Варна.

ONLINE EXCHANGE
Български