Регистър с експерти по чл. 15 от ЗФИ

Публикуван е списъкът с имена на професионалисти от различните групи, вписани в регистъра съгласно Закона за филмовата индустрия. Регистърът е основен масив за избор на експерти в комисиите на Агенцията и се осъществява на базата на жребии, датите за който ще бъдат обявени в най-скоро време.

Регистърът е достъпен тук:
1 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
2 ЗАПОВЕД № 74 - ПРОЦЕДУРИ ПО ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА СЪСТАВИ НА КОМИСИИ pdf
3 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
4 ЗАПОВЕД № 16 ОТ 18.01.2023 ВПИСВАНЕ НА НОВИ ЛИЦА В РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ КЪМ НФЦ pdf
5 РЕГИСТЪР НА АКТЬОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
6 РЕГИСТЪР НА ХУДОЖНИЦИТЕ-ПОСТАНОВЧИЦИ по чл. 15 от ЗФИ pdf
7 РЕГИСТЪР НА КИНОКРИТИЦИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
8 РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
9 РЕГИСТЪР НА ПРОДУЦЕНТИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
10 РЕГИСТЪР НА РЕЖИСЬОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
11 РЕГИСТЪР НА СЦЕНАРИСТИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български