Регистър с експерти по чл. 15 от ЗФИ

Публикуван е списъкът с имена на професионалисти от различните групи, вписани в регистъра съгласно Закона за филмовата индустрия. Регистърът е основен масив за избор на експерти в комисиите на Агенцията и се осъществява на базата на жребии, датите за който ще бъдат обявени в най-скоро време.

Регистърът е достъпен тук:
1 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
2 ЗАПОВЕД № 74 - ПРОЦЕДУРИ ПО ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА СЪСТАВИ НА КОМИСИИ pdf
3 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
4 ЗАПОВЕД № 16 ОТ 18.01.2023 ВПИСВАНЕ НА НОВИ ЛИЦА В РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ КЪМ НФЦ pdf
5 ЗАПОВЕД № 22 от 03.02.2023 г. pdf
6 ЗАПОВЕД № 38 от 17.02.2023 - Добавяне и заличаване на имена от регистър 15 pdf
7 ЗАПОВЕД № 29 от 08.02.2023 г. pdf
8 РЕГИСТЪР НА АКТЬОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
9 РЕГИСТЪР НА ХУДОЖНИЦИТЕ-ПОСТАНОВЧИЦИ по чл. 15 от ЗФИ pdf
10 РЕГИСТЪР НА КИНОКРИТИЦИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
11 РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
12 РЕГИСТЪР НА ПРОДУЦЕНТИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
13 РЕГИСТЪР НА РЕЖИСЬОРИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
14 РЕГИСТЪР НА СЦЕНАРИСТИТЕ по чл. 15 от ЗФИ pdf
15 ЗАПОВЕД № 118 от 31.05.2023 - Включване на нови членове в Регистър 15 към ИА НФЦ pdf
16 Заповед №127 от дата 05.06.2023 за вписване в Регистър 15 pdf
17 Заповед №187 от дата 10.08.2023 г. Включване на нови членове в регистър 15 експерти към ИА НФЦ pdf
18 ЗАПОВЕД № 196 от 24.08.2023 - Вписване в регистър 15 нов член - Мариана Христова - кинокритик pdf
19 ЗАПОВЕД № 206 от 31.08.2023 - Заличаване на регистрации по регистър 15 на Пламен Йорданов и Явор Калъчев pdf
20 Заповед №2 от 10.01.2024 pdf
ONLINE EXCHANGE
Български