Публикуван е списък с предложенията за членове в състава на консултативно-експертния орган Финансова комисия – първи състав и Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи към ИА НФЦ

ONLINE EXCHANGE
Български