Публикуван е списъка с допуснати проекти за Националната комисия за разпространение на филми за предстоящата сесия на НФЦ.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български