Публикувани са правилата за работа на консултативните органи и условията за предоставяне на държавна помощ

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български