Публикуване на Заповед № 88 от 09.11.2021 г. , с която се изменя и допълва състава на НХК по игрално и документално кино.

ONLINE EXCHANGE
Български