Публикуваме Заповед № 92 от 15.11.2021 г., която определя датата за теглене на жребии за попълване на съставите на Финансова комисия – първи състав и Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи към ИА НФЦ

ONLINE EXCHANGE
Български