Препълнени зали на Десетото юбилейно издание на „Празник на българското кино” в Рим

ONLINE EXCHANGE
Български