Предложения за промени в ЗФИ между първо и второ гласуване

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български