ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ Е ПРИЕТО И Е В СИЛА ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ONLINE EXCHANGE
Български