Полезни връзки

European Commission – Creative Europe programme
Postal mail
Education Audiovisual & Culture Executive Agency Avenue du Bourget 1 BOUR / BOU2* BE-1049 Brussels
www.eacea.ec.europa.eu

Address
Education Audiovisual & Culture Executive Agency BOUR – Rue Colonel Bourg 135-139 BOU2 – Rue Colonel Bourg 115 BE-1140 Evere
EURIMAGES
Council of Europe, Agora Building
Allée des Droits de l’Homme
F 67075 Strasbourg Cedex, France

тел. (+ 33 3) 88 41 26 40 (switchboard)
факс (+ 33 3) 88 41 27 60
факс (+ 33 3) 88 41 37 73
[email protected]
www.eacea.ec.europa.eu
European Audiovisual Observatory
76, Allée de la Robertsau
F 67000 Strasbourg, France

тел. (+ 33 3) 88 14 44 00
факс (+ 33 3) 88 14 44 19
[email protected]
www.obs.coe.int
Министерство на културата
София 1040, бул. “Стамболийски” 17

тел. (+ 359 2) 94 00 900
факс (+ 359 2) 981 81 45
[email protected]
www.mc.government.bg

Боил Банов, министър
Българска национална филмотека
София 1000, ул. “Гурко” 36

тел. (+ 359 2) 987 02 96
факс (+ 359 2) 987 60 04
[email protected]
www.bnf.bg

Антония Ковачева, директор
Национален фонд "Култура"
София 1040, бул. “Стамболийски” 17

тел. (+ 359 2) 987 53 94
факс (+ 359 2) 980 61 90
[email protected]

Борислав Геронтиев, директор
Съюз на българските филмови дейци
София 1504, бул. ”Дондуков” 67

тел. (+ 359 2) 946 10 68
факс (+ 359 2) 946 10 69
[email protected]
www.filmmakersbg.org

Иван Павлов, председател
Съюз на артистите в България
София 1000, пл. ”Народно събрание” 12

тел. (+ 359 2) 988 04 40
факс (+ 359 2) 988 11 78
[email protected], [email protected]
www.uba.bg

Христо Мутафчиев, председател
Асоциация на филмовите продуценти
София 1000, ул. “Струмица” 1 Б

тел. (+ 359 2) 981 42 09 (+ 359 2) 981 42 09
факс (+ 359 2) 981 29 71
[email protected]

Галина Тонева, председател
Асоциация на българските филмови продуценти
София 1421, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 77, ет. 5

тел. (+ 359) 888 303 879
[email protected]

Христо Христов, председател
Българска Асоциация на кинорежисьорите
тел. (+ 359) 896 658 056
[email protected]

Светослав Овчаров, председател
Сдружение на филмовите и телевизионни режисьори
София 1000, бул. "Мария Луиза" 92, ап.22
тел. (+ 359) 888 815 148
[email protected]

Илия Костов, председател
Асоциация на филмовите, ТВ и радио сценаристи
София 1000, ул. ”Раковски” 108 А, НАТФИЗ

тел. (+ 359) 887 646 370
[email protected]

проф. Станислав Семерджиев, председател
Асоциация на българските оператори
София 1505, ул. ”Попова шапка” 19

тел. (+ 359 2) 846 83 61 факс (+ 359 2) 846 83 62
[email protected]

Иван Тонев, председател
Сдружение "Български филмов звук"
тел. (+ 359) 888 208 087
[email protected], [email protected]
www.bgfilmsound.org

Борислав Траянов, председател
Асоциация "Академика 21" Сдружение на хабилитирани преподаватели по екранни изкуства
София 1000, ул. „Раковски” 108 А, НАТФИЗ

тел. (+ 359 2) 923 12 25 факс (+ 359 2) 846 83 62
факс (+ 359 2) 980 70 55
[email protected]

проф. Емилия Стоева, председател
Българска асоциация на независимите художници-аниматори "Пройко Пройков"
София 1303, Зона Б 5, бл. 8, вх. А, ет. 9, ап. 46

тел. (+ 359 2) 929 45 00
тел. (+ 359) 887 603 470 , (+ 359) 887 301 207
[email protected]
www.baicaa.org

Надежда Славова, председател
Балкански документален център
София 1000, ул. ”Будапеща” 68, ап. 1

тел. (+ 359 2) 983 14 11
факс (+ 359 2) 846 83 62, (+ 359 2) 983 19 29
[email protected]
www.bdcwebsite.com

Мартичка Божилова, директор
ONLINE EXCHANGE
Български