Полезна информация

| Полезна информация

European Commission – Creative Europe programme

Postal mail
Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1
BOUR / BOU2*
BE-1049 Brussels
www.eacea.ec.europa.eu

Address
Education Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR – Rue Colonel Bourg 135-139
BOU2 – Rue Colonel Bourg 115
BE-1140 Evere

EURIMAGES
Council of Europe, Agora Building
Allée des Droits de l’Homme
F 67075 Strasbourg Cedex, France
тел. (+ 33 3) 88 41 26 40 (switchboard)
факс (+ 33 3) 88 41 27 60
факс (+ 33 3) 88 41 37 73
[email protected]
www.coe.int/Eurimages

European Audiovisual Observatory
76, Allée de la Robertsau
F 67000 Strasbourg, France
тел. (+ 33 3) 88 14 44 00
факс (+ 33 3) 88 14 44 19
[email protected]
www.obs.coe.int

Министерство на културата
София 1040, бул. “Стамболийски” 17
тел. (+ 359 2) 94 00 900
факс (+ 359 2) 981 81 45
[email protected]
www.mc.government.bg
Боил Банов, министър

Българска национална филмотека
София 1000, ул. “Гурко” 36
тел. (+ 359 2) 987 02 96
факс (+ 359 2) 987 60 04
[email protected]
www.bnf.bg
Антония Ковачева, директор

Национален фонд “Култура”
София 1040, бул. “Стамболийски” 17
тел. (+ 359 2) 987 53 94
факс (+ 359 2) 980 61 90
[email protected]
Борислав Геронтиев, директор

Филмаутор
София 1000, ул. “Луи Леже” 2
тел./факс (+ 359 2) 987 32 34
[email protected]
www.filmautor.org
Мария Палаурова-Чолакова, директор

Съюз на българските филмови дейци
София 1504, бул. ”Дондуков” 67
тел. (+ 359 2) 946 10 68
факс (+ 359 2) 946 10 69
[email protected]
www.filmmakersbg.org
Иван Павлов, председател

Съюз на артистите в България
София 1000, пл. ”Народно събрание” 12
тел. (+ 359 2) 988 04 40
факс (+ 359 2) 988 11 78
[email protected], [email protected]
www.uba.bg
Христо Мутафчиев, председател

Асоциация на филмовите продуценти
София 1000, ул. “Струмица” 1 Б
тел. (+ 359 2) 981 42 09
факс (+ 359 2) 981 29 71
[email protected]
Галина Тонева, председател

Асоциация на българските филмови продуценти
София 1421, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 77, ет. 5
тел. (+ 359) 888 303 879
[email protected]
Христо Христов, председател

Българска Асоциация на кинорежисьорите
тел. (+ 359) 896 658 056
[email protected]
Светослав Овчаров, председател

Сдружение на филмовите и телевизионни режисьори
София 1000, бул. “Мария Луиза” 92, ап.22
тел. (+ 359) 888 815 148
[email protected]
Илия Костов, председател

Асоциация на филмовите, ТВ и радио сценаристи
София 1000, ул. ”Раковски” 108 А, НАТФИЗ
тел. (+ 359) 887 646 370
[email protected]
проф. Станислав Семерджиев, председател

Асоциация на българските оператори
София 1505, ул. ”Попова шапка” 19
тел. (+ 359 2) 846 83 61
факс (+ 359 2) 846 83 62
[email protected]
Иван Тонев, председател

Сдружение “Български филмов звук”
тел. (+ 359) 888 208 087
[email protected], [email protected]
www.bgfilmsound.org
Борислав Траянов, председател

Асоциация “Академика 21”
Сдружение на хабилитирани преподаватели по екранни изкуства
София 1000, ул. „Раковски” 108 А, НАТФИЗ
тел. (+ 359 2) 923 12 25
факс (+ 359 2) 980 70 55
[email protected]
проф. Емилия Стоева, председател

Българска асоциация на независимите художници-аниматори “Пройко Пройков”
София 1303, Зона Б 5, бл. 8, вх. А, ет. 9, ап. 46
тел. (+ 359 2) 929 45 00
тел. (+ 359) 887 603 470, 887 301 207
[email protected]
www.baicaa.org
Надежда Славова, председател

Балкански документален център
Мартичка Божилова, директор
София 1000, ул. ”Будапеща” 68, ап. 1
тел. (+ 359 2) 983 14 11
факс: (+ 359 2) 983 19 29
[email protected]
www.bdcwebsite.com

 

 

 

ONLINE EXCHANGE
Български