Пет проекта са одобрени по схемата за възстановяване на разходи

ONLINE EXCHANGE
Български