От 06.03.2021 г. е в сила измененият и допълнен Закон за Филмовата индустрия

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български