Организацията на директорите на европейските филмови агенции (EFADs) обявява конкурс за генерален секретар

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български